Syn.: Galium arvense (L.) F. Herm., Asperula dubia Willd. ex Roem. et Schult., Galium sherardiiflorum E. H. L. Krause
České mená: mařinka brvitá (Opit 1852), mařinka rolní (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenské mená: marinka roľná (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Rubiaceae Juss. – mořenovité / marenovité
Asperula arvensis
Rozšírenie: Európa po južné Anglicko, stredné Nemecko, Poľsko, Ukrajinu, ďalej Turecko, Kaukaz, Irán, severná Afrika. Presné pôvodné rozšírenie nemožno stanoviť. Druh bol introdukovaný i do Severnej Ameriky. V ČR sa vyskytovala v teplých oblastiach stredných a severozápadných Čiech a na južnej a východnej Morave. V SR najmä Podunajská nížina, Slovenský kras, Ipeľsko–rimavská brázda, Biele Karpaty.
Ekológia: Archeofyt, burina v obilninách teplých oblastí, tiež úhory a ruderálne stanovištia, prevažne na karbonátových substrátoch.
Asperula arvensis
Opis: Jednoročná, 5–50 cm vysoká bylina. Stonka vzpriamená, rozkonárená, hranatá, na hranách drsná. Dolné stonkové listy v štvorpočetných praslenoch, obrátene vajcovité, ostatné v 6–8 početných praslenoch. V obryse úzko obrátene vajcovité, celistvookrajové, na vrchole tupé, na okrajoch a na žilnatine na rube listu drsné. Kvety vo vrcholových, hlávkovite stiahnutých vrcholíkoch, modré. Listene zákrovovite nahustené, úzko kopijovité, na žilnatine drsné, dlhšie ako vrcholíky. Koruna lievikovitá, 5–6 mm v priemere, lem štvorcípy, rúrka 4–5 mm dlhá. Dvojnažka hnedá, 2–3 mm v priemere, jemne zrnitá, holá, zriedkavo rozrúsene chlpatá. Kvitne od júna do júla.
Ohrozenie a ochrana: V ČR a v SR vyhynutý druh (A1 / EX).
Asperula arvensis
Asperula arvensis
Foto: 24. 10. 2010 a 18. 6. 2011 (rastliny pochádzajú z kultúry – Slovensko, Michalovce).
.