Syn.: Asperula montana Waldst. et Kit. ex Willd., Asperula stricta Opiz
Čeleď: Rubiaceae Juss. – mořenovité
Asperula cynanchica
Rozšíření: Vyskytuje se v celé Evropě kromě severní části, na východ až téměř k Uralu. U nás především v termofytiku a přilehlých oblastech mezofytika (mimo území ČR stoupá i do hor). Nejčastěji ve středních Čechách a na západní Moravě. Na velkých územích (některé části západních Čech, v pískovcových oblastech i jinde) zcela chybí.
Ekologie: Roste na travnatých a kamenitých svazích a skalách, na různých horninách, především na suchých, mělkých, skeletovitých půdách. Druh kvete od června do září.
Asperula cynanchica
Popis: Vytrvalé, zelené nebo šedě ojíněné byliny s bohatě větvenou kořenovou hlavou, která nese četné kvetoucí i nekvetoucí lodyhy. Lodyhy poléhavé, vystoupavé až přímé, 10–40 cm dlouhé, čtyřhranné, lysé, méně často chlupaté. Listy a palisty úzce kopinaté až čárkovité, do 35 mm dlouhé, jednožilné, lysé, dolní nejčastěji ve čtyřčetných přeslenech, horní listy vstřícné. Větve laty dlouhé, listeny kopinaté. Květy přisedlé, nebo kratičce stopkaté. Koruna čtyřcípá, 2,5–4,0 mm dlouhá, světle růžová nebo bělavá, korunní trubka o málo delší než korunní cípy (podobné svízely mají korunní trubku nanejvýš zdéli korunních cípů). Merikarpia polokulovitá.
Asperula cynanchicaAsperula cynanchica
Asperula cynanchica
Fotografováno dne 21. 7. 2009 (PP Baba v Praze).