Syn.: Asterophyllum tinctorium (L.) Schimp. et Spenn., Cynanchica tinctoria (L.) Fourr., Galium tinctorium (L.) Scop., nom. illeg., Galium triandrum Hyl.
Česká jména: mařinka barvířská (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: marinka farbiarska (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Rubiaceae Juss. – mořenovité
Asperula tinctoria
Rozšíření: Roste ve střední, jihovýchodní a východní Evropě, zasahuje až na západní Sibiř. U nás jsou rozlišovány dva poddruhy. Mařinka barvířská pravá (Asperula tinctoria subsp. tinctoria) se vyskytuje v celém termofytiku, avšak zřídka, častěji jen v pruhu mezi Lounsko-labským středohořím a Českým krasem. Mařinka barvířská brvitá (Asperula tinctoria subsp. hungarorum) byla na našem území nalezena pouze na jedné lokalitě na Hané a u Mikulova. Oba nálezy pocházejí z první poloviny 20. století.
Ekologie: Roste ve světlých borech a doubravách a jejich lemech na bazických horninách, zejména na vápencích a dalších vápnitých substrátech v teplých územích. Kvete v květnu a červnu.
Asperula tinctoria
Popis: Vytrvalá bylina s dlouhými větvenými oddenky. Lodyhy jsou přímé, 20–50 cm vysoké, často od báze větvené, čtyřhranné, lysé, hladké. Listy a palisty jsou úzce čárkovité, špičaté, jednožilné nebo nezřetelně trojžilné, lysé nebo na žilkách chlupaté, dolní obvykle v šestičetných přeslenech, horní listy vstřícné. Květenstvím je řídká lata s větvemi delšími než listeny, květy jsou přisedlé nebo krátce stopkaté, koruna nejčastěji trojcípá, úzce nálevkovitá, bílá, s trubkou do 2,5 mm dlouhou a na vnější straně zpravidla lysými, přibližně 1,2 mm dlouhými cípy. Merikarpia jsou polokulovitá, na povrchu jemně zrnitá.
Ohrožení a ochrana: Nominátní poddruh patří k ohroženým druhům květeny ČR (C3), mařinka barvířská brvitá (Asperula tinctoria subsp. hungarorum) je vzhledem k pravděpodobnosti výskytu na Turoldu u Mikulova řazena mezi nejasné případy vyhynutí (A3).
Využití: Druhové jméno souvisí se získáváním barev (starorůžová a růžovohnědá) z nasekaných oddenků. Barvy jsou údajně velice trvanlivé.
Poznámka: Nominátní poddruh mařinky barvířské se od mařinky barvířské brvité (Asperula tinctoria subsp. hungarorum) liší lysými listenci v květenství.
Asperula tinctoriaAsperula tinctoria
Asperula tinctoria
Fotografováno dne 22. 6. 2011 (u Srbska).