Čeleď: Aspleniaceae Newman – sleziníkovité
Asplenium aethiopicum subsp. braithwaitii
Rozšíření: Endemit Makaronésie, vyskytuje se na Madeiře, Kanárských ostrovech (La Palma) a Kapverdských ostrovech (ostrovy Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, Santiago a Fogo).
Ekologie: Nejčastěji roste na vlhkých, mírně přistíněných místech ve štěrbinách skal nebo v lávových polích, často spolu s dalšími kapradinami a mechorosty, v nadmořských výškách 200–1400 m; podklady jsou většinou čediče.
Asplenium aethiopicum subsp. braithwaitii
Popis: Vytrvalá kapradina s dlouhým plazivým oddenkem pokrytým vejčitě kopinatými, černohnědými plevinami. Listy jsou (7–)12–40(–65) cm dlouhé a (2–)3–10(–21,5) cm široké, řapík je na bázi hnědočervený, čepel je tence kožovitá, v obrysu kopinatá, obvykle dvakrát zpeřená, na líci tmavozelená, na rubu světlejší, úkrojků je 5–17 po každé straně, úzce kosníkovitých až kopinatých, peřenodílných, úkrojky posledního řádu jsou často čárkovité; kupky výtrusnic jsou čárkovité, na úkrojcích leží podél středních žilek.
Poznámka: Sleziník Asplenium aethiopicum tvoří proměnlivý, složitý komplex více taxonů rozšířených v Africe a na Arabském poloostrově a hodnocených na různé úrovni. Podle současných zjištění lze na druhové úrovni rozlišit sexuálně se rozmnožující Asplenium aethiopicum a apomiktické Asplenium filare; oba tyto taxony jsou děleny na více poddruhů, dílem vymezených geograficky, ale zčásti i podle ploidní úrovně. V tomto konspektu je Asplenium aethiopicum subsp. braithwaitii makaronéský dodekaploid s 2n = 216. Do okruhu těchto kapradin patří i Asplenium praemorsum, jehož postavení (ale i taxonomické vymezení) je nejisté.
Asplenium aethiopicum subsp. braithwaitii
Asplenium aethiopicum subsp. braithwaitii
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 3. 11. 2006 (Kapverdy, Santo Antão, kráter Cova).