Asplenium septentrionale × Asplenium trichomanes
Syn.: Asplenium germanicum auct. non. F. G. Weiss, Asplenium breynii Retz, nom. illeg.
Česká jména: sleziník německý (Domin et Podpěra 1928, Dostál 1950), sleziník střídavolistý (Kubát 2002)
Slovenská jména: slezinník nemecký (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Aspleniaceae Newman – sleziníkovité
Asplenium ×alternifolium
Rozšíření: Roste v areálu obou rodičovských druhů. Objevuje se v celé Evropě, na severu Afriky v Maroku, v asijské části Turecka a na Kavkazu, dále v oblouku velehor od Altaje po západní Himálaj. V Severní Americe v jihozápadní části. U nás ojediněle až roztroušeně po celém území, většími oblastmi bez nálezů jsou Polabí, dolní Poohří, Beskydy, východní a jižní Morava a všechna vyšší pohoří. Těžištěm výskytu je mezofytikum. V posledních zhruba patnácti letech bylo potvrzeno nebo nalezeno jen málo lokalit, kříženec je tedy mnohem vzácnější než v minulosti.
Ekologie: Vyskytuje se na skalních stanovištích ve štěrbinové vegetaci, na širokém spektru převážně silikátových hornin, často s oběma rodiči na výslunných, ale i stinných místech.
Asplenium ×alternifolium
Popis: Vytrvalé kapradiny s bohatě kořenujícím oddenkem, hustě pokrytým plevinami. Listy v hustém trsu, nejčastěji přezimující, až 20 cm dlouhé, čepel v obrysu široce kopinatá až podlouhlá, nejčastěji dvakrát zpeřená, horní lístky srpovitě dovnitř zahnuté, nejhořejší srostlé, koncový lístek peřenosečný, velký, nápadně tvarem odlišný od ostatních lístků, řapík zpravidla delší než čepel, alespoň v dolní polovině hnědý. Výtrusnicové kupky čárkovité, později splývající podél střední žilky lístku, ostěra bělavá, záhy zasychající.
Záměny: Ojediněle může být kříženec zaměněn za sleziník severní (Asplenium septentrionale) a sleziník routičku (Asplenium ruta-muraria). Oba tyto druhy mají dobře vyvinuté výtrusy, zatímco kříženec má výtrusy kompletně abortované a navíc hnědý řapík.
Taxonomická poznámka: Jedná se o nejprostudovanější z několika desítek v Evropě se vyskytujících kříženců sleziníků. Pro svou vyhraněnou morfologii bývá zpravidla jediným křížencem, zahrnutým do určovacích klíčů a flór středoevropských zemí. Na našem území se vyskytují dvě nothosubspecie. Kříženec sleziníku severního (Asplenium septentrionale) a nominátního poddruhu sleziníku červeného (Asplenium trichomanes subsp. trichomanes), který je na našich fotografiích, je označován jako Asplenium ×alternifolium nothosubsp. alternifolium. Stane-li se druhým rodičem sleziník červený tmavohnědý (Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens), kříženec nese jméno Asplenium ×alternifolium nothosubsp. heufleri.
Asplenium ×alternifolium
Asplenium ×alternifolium
Asplenium ×alternifolium
Asplenium ×alternifolium
Fotografováno dne 14. 8. 2013 (Česko, Čechy, u Bečova nad Teplou).