Syn.: Asplenium boltonii Hook. ex Schelpe
Čeleď: Aspleniaceae Newman – sleziníkovité
Asplenium anisophyllum var. boltonii
Rozšíření: Dosti velký areál se rozkládá v jihovýchodní a východní části afrického kontinentu, od Jihoafrické republiky přes Lesotho, Svazijsko, Mozambik, Zimbabwe, Malawi, Tanzánii a Keňu do Etiopie. Dále roste na Madagaskaru a Réunionu.
Ekologie: Roste nejčastěji ve spárách skalek nebo jako epifyt v nižších úrovních, řidčeji též terestricky. Stanovištěm jsou zpravidla stinné stálezelené lesní porosty, vyhledává zejména místa kolem lesních potoků. Lokality leží v nadmořských výškách 650–2000 m.
Asplenium anisophyllum var. boltonii
Popis: Vytrvalá kapradina vysoká 30–55 cm, oddenek přímý, pokrytý kopinatými, až 1,8 cm dlouhými, rezavě hnědými plevinami. Listy tvoří růžici, jsou obloukovité, jednoduše zpeřené, v obrysu kopinaté, až 15–45(–80) cm dlouhé a 8–17 cm široké, tmavozelené, pod vrcholem často s prorůstajícími adventivními pupeny („živorodé“); řapík s roztroušenými tmavohnědými chlupovitými plevinami; lístků bývá 13–28 párů, jsou kopinaté, srpovitě zahnuté, na bázi asymetrické, klínovité, na okraji až do šestiny šířky pilovité, zoubky jsou úzké a na vrcholku zaokrouhlené. Kupky výtrusnic jsou čárkovité až oválné, 3–8 mm dlouhé, rozmístěné na lístcích pod úhlem asi 30° od střední žilky, s celokrajnou ostěrou.
Ohrožení a ochrana: V Jihoafrické republice patří spíše k hojnějším taxonům, takže v tamním červeném seznamu (2009) byl zařazen do skupiny vyžadujících pozornost (LC – least concern).
Poznámka: Taxon náleží do komplikovaného okruhu Asplenium anisophyllum, který má široké rozšíření v tropické Africe. Jihoafričtí i réunionští badatelé se dnes spíše kloní k názoru, že jde o samostatný druh; nominátní varieta např. není živorodá a liší se i méně sytou barvou, menším počtem párů lístků s mělčeji zastřihovanými okraji.
Asplenium anisophyllum var. boltonii
Asplenium anisophyllum var. boltonii
Fotografovala Věra Svobodová, dne 9. 4. 2012 (Jihoafrická republika, Mpumalanga: Blyde River Canyon).