Čeleď: Aspleniaceae Newman – sleziníkovité
Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis
Rozšíření: Celkové rozšíření druhu není dobře známé vzhledem k častým nesnázím při determinaci, které působí zejména odlišení dalších poddruhů v rámci druhu Asplenium trichomanes.
Ve střední Evropě bylo zatím zaznamenáno pět obtížně od sebe odlišitelných subspecií – A. t. subsp. trichomanes, A. t. subsp. quadrivalens, A. t. subsp. inexpectans, A. t. subsp. hastatum a zde popisovaný A. t. subsp. pachyrachis.
Popis: Vytrvalá kapradina s vystoupavým až vodorovným oddenkem, listy jsou přezimující, růžicovitě rozprostřené, poléhavé, často těsně přitisklé k podkladu, čepel mají jednoduše zpeřenou. V celé délce hnědočervené listové vřeteno je zpravidla esovitě prohnuté, délka lístků se postupně k vrcholu čepele výrazně nezkracuje, lístky mají trojúhelníkovitý tvar, jsou mělce laločnaté až tupě zubaté, mají délku 3–7 mm, jsou střechovitě se překrývající nebo se dotýkající, okraj lístků má zřetelný světlý lem. Výtrusnice jsou v době zralosti zavřené nebo otevřené jen v centrální části.
Ohrožení a ochrana: V ČR je tento poddruh řazen ke kriticky ohroženým taxonům (C1r).
Asplenium trichomanes subsp. pachyrachisAsplenium trichomanes subsp. pachyrachis
Fotografováno dne 8. 4. 2006 (Český Krumlov).