Syn.: Astragalus pseudocicer Opiz, Cystium pseudocicer (Steven) Opiz
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Astragalus cicer
Rozšíření: V Evropě od východního Španělska po Polsko, na jihu se vyskytuje po severní Itálii a severní část Balkánského poloostrova, na východ po Bajkal. V České republice se vyskytuje roztroušeně v termofytiku a teplejších částech mezofytika, téměř chybí v jižních Čechách a na severní Moravě, kam je zřejmě zavlečený.
Ekologie: Kozinec cizrnovitý se vyskytuje na sušších loukách a pastvinách, mezích, lesních lemech a světlinách. Šíří se i na entropicky ovlivněných stanovištích – úhorech, železničních náspech a okrajích komunikací. Těžiště výskytu je v planárním a kolinním stupni. Maximální výskyt je v 600 m n. m.
Popis: Vytrvalá, až 80 cm vysoká rostlina. Kořen je dlouhý, dřevnatí. Lodyhy jsou poléhavé nebo vystoupavé, větvené, zprohýbané, hranaté, rýhované a přitiskle chlupaté. Listy jsou až 18 cm dlouhé až s 20 páry lístků. Lístky jsou eliptické až podlouhle kopinaté, na vrcholu tupé, zaokrouhlené nebo mělce vykrojené, na obou stranách přitiskle chlupaté jednoduchými, měkkými chlupy. Palisty jsou vejčitě podlouhlé až kopinaté. Květenstvím jsou hrozny, jsou až 40květé, na 30–90 mm dlouhých stopkách. Květy jsou přisedlé, mírně našikmo odstálé; kalich je trubkovitý s hustými přitisklými černými chlupy, kališní cípy šídlovité. Koruna světle žlutá až nazelenalá. Lusky jsou vejcovité až široce elipsoidní, šedočerné, řídce až hustě chlupaté.
Astragalus cicerAstragalus cicer
Astragalus cicerAstragalus cicer
Fotografováno ve dnech 10. 6. 2006 a 19. 6. 2003 (Bystřický vrch u Kadaně; fyt. o.: 1. Doupovská pahorkatina – 310 m n. m.).