Syn.: Astragalus leontinus Wahlenb., Astragalus oroboides (DC.) Hornem., Phaca oroboides (DC.)
Čeľaď: Fabaceae Lindl. – bobovité / bôbovité
Astragalus norvegicus
Rozšírenie: Boreálne-euroázijský taxón, rozšírený v severnej Ázii až na Ďaleký východ, v Európe v Škandinávii, na polostrove Kola, južnejšie sa vyskytuje vzácne iba vo Východných Alpách a Západných Karpatoch. V Českej republike nerastie. Na Slovensku pomerne hojne v Belianskych Tatrách, údaje z iných pohorí (Veľká a Malá Fatra, Západné Tatry) sú mylné.
Ekológia: Rastie na skalách a sutinách, na skeletnatých plytkých pôdach a nízkobylinných porastoch v subalpínskom a alpínskom stupni, v Západných Karpatoch výlučne na vápenci.
Astragalus norvegicus
Opis: Trsnatá, 20–40 cm vysoká rastlina. Byľ priama, hrubá, holá. Listy 3–7, 5–10 cm dlhé, s 5–8 jarmami. Kvety v strapcoch, stopky strapcov 2× dlhšie ako podporný list, strapce podlhovasté, husté, s 10–30 kvetmi, kalich 4–6 mm, bledofialový, strieška 2× dlhšia ako člnok, plytko vykrojená, krídla nevykrojené, člnok 8–10 mm. Plod vajcovitý, sploštený, za mlada čierno chlpatý struk. Kvitne od júla do augusta.
Ohrozenie a ochrana: Vzhľadom na biotopy, v ktorých sa prevažne vyskytuje, nie je ľudskými aktivitami príliš ohrozeným druhom. Výskyt na Slovensku má zatiaľ zabezpečenú územnú ochranu v prísnej prírodnej rezervácii s najvyšším stupňom ochrany. Na Slovensku je kozinec nórsky potenciálne ohrozeným (NT), zákonom chráneným druhom.
Poznámka: V celom svojom areáli je tento kozinec veľmi vzácny druh, väčší počet lokalít je iba v Škandinávskom pohorí.
Astragalus norvegicusAstragalus norvegicus
Astragalus norvegicus
Foto: 14. 8. 2004 a 25. 7. 2006 (Slovensko, Belianske Tatry).