Syn.: Astragalus alpinus (L.) E. Sheld., Colutea alpina (L.) Lam., Phaca alpina L., Phaca penduliflora (Lam.) Bech., Phaca penduliflora (Lam.) Dusen, Phaca penduliflora (Lam.) Gams
České mená: kozinec převislý (Dostál 1950), kozinec poniklý (Dostál 1989)
Slovenské mená: kozinec previsnutý (Dostál 1950), kozinec ovisnutý (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Fabaceae Lindl. – bobovité / bôbovité
Astragalus penduliflorus
Rozšírenie: V užšom poňatí európsky oreofyt rozšírený nesúvisle v Pyrenejách, Alpách, Apeninách, Dinaridoch, Karpatoch a vo Švédsku. V Karpatoch sa vyskytuje v Rumunsku (pohoria Rodna a Bucegi), v poľských Tatrách na dvoch lokalitách v doline Smytnia, na Slovensku na niekoľkých lokalitách vo Veľkej Fatre a v Belianskych Tatrách. V širšom poňatí ide o eurázijský horský druh, v Altaji a ostatných pohoriach centrálnej Ázie sa vyskytuje niekoľko príbuzných taxónov, ktoré sú často hodnotené ako jeho poddruhy. Kozinec ovisnutý sa do Európy dostal migráciou pozdĺž ľadovca počas glaciálu práve z Ázie, kde má rod Astragalus vývojové centrum.
Ekológia: Rastie zvyčajne na záveterných, oslnených stanovištiach, na rozpadavých skalkách, strmých hôľnych svahoch a v lavínových žľaboch. Vyžaduje kamenisté, zásadité, vápenaté pôdy.
Astragalus penduliflorus
Opis: Trváca rastlina vysoká 20–50 cm. Koreň je dlhý, koreňová hlava drevnatá, rozkonárená. Byľ je priama alebo vystúpavá, na báze drevnatá, bohato rozkonárená. Palisty kopijovité, 7–11 mm dlhé. Listy sú 4–15 jarmové, 5–10 cm dlhé, lístky na oboch stranách jasnozelené. Súkvetím je hustý strapec so 6–14 ovisnutými kvetmi. Kalich široko zvoncovitý, 5–7 mm dlhý, zuby široko trojuholníkovité, kratšie ako kališná rúrka. Koruna jasnožltá, 10–12 mm dlhá. Plodom sú nafúknuté struky, na brušnej strane polkruhovité, na chrbtovej rovné, dlhé do 3 cm. Kvitne v júli až auguste.
Astragalus penduliflorus
Ohrozenie a ochrana: Vzhľadom na výskyt v ťažko dostupných horských polohách nie je druh bezprostredne ohrozený ľudskými aktivitami. Prípadné ohrozenie populácií predstavujú skôr lavíny, odtrhnutie skál, či nadmerné spásanie zverou. Na Slovensku zranitelný (VU), zákonom chránený druh (§). V kategórii ohrozený (EN) je hodnotený aj v Poľsku a Španielsku, kde má v súčasnosti potvrdenú iba jednu lokalitu v centrálnych Pyrenejách s populáciou cca 500 rastlín.
Astragalus penduliflorus
Astragalus penduliflorus
Astragalus penduliflorus
Foto: 15. 7. 2010 (Veľká Fatra).