Syn.: Tragacantha sericophylla (Griseb.) Kuntze
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité

Astragalus sericophyllus

Rozšíření: Balkánský druh, jehož malý areál se rozkládá v jižní části Severní Makedonie a v kontinentální části Řecka.

Ekologie: Stanovištěm jsou stepní trávníky na vápencovém podloží.

Astragalus sericophyllus

Popis: Řídký, volně trsnatý polokeřík vysoký 12–25(–30) cm, s větvenou kořenovou hlavou a krátkými hranatými lodyhami, pokrytý 0,3–0,5 mm dlouhými dvouramennými trichomy. Listy jsou lichozpeřené, (3–)4–8 cm dlouhé; palisty jsou úzce trojúhelníkovité, 1–2 mm dlouhé; lístků je 4–6 párů, jsou čárkovité, 8–20 mm dlouhé a 0,5–2 mm široké, hustě přitiskle chlupaté, celokrajné, na vrcholu tupé až kápovité. Květenství je řídký, 3–6(–10)květý, 2–8 cm dlouhý hrozen na stopce 10–16(–20) cm dlouhé; listeny jsou 1–1,5 mm dlouhé, s tmavými chlupy; kalich je asi 1 cm dlouhý, obvykle s asymetrickými dvouramennými chlupy, cípy jsou úzké, 1,5–2 mm dlouhé; koruna je fialová, pavéza je 2,1–2,2 cm dlouhá; tyčinek je 10; semeník je svrchní, téměř přisedlý. Plodem je lusk 1,6–2 cm dlouhý, hustě přitiskle chlupatý, přičemž se v řadách střídají chlupy bílé a tmavé.

Poznámka: Někteří autoři rozlišují na základě drobných odchylek v odění lusků ještě Astragalus mayeri; tento druh byl popsán právě z pohoří Galičica a právě jemu odpovídají naše rostliny.

Astragalus sericophyllus
Astragalus sericophyllus
Astragalus sericophyllus

Fotografováno dne 20. 6. 2019 (Severní Makedonie, NP Galičica).