Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Astragalus tigridis
Rozšíření: Roste v turecké Anatolii a zasahuje i do severního Iráku.
Ekologie: Provází suchomilnou stepní vegetaci, travnaté stráně a prosvětlené listnaté lesíky. Lokality leží v nadmořských výškách 850–1600 m.
Astragalus tigridis
Popis: Vytrvalá bezlodyžná bylina s kolmým dřevnatým oddenkem, dorůstá výšky 10–20 cm. Listy vyrůstají v přízemní růžici, jsou lichozpeřené, 8–18 cm dlouhé, s 3–5 jařmy, výjimečně jsou nejstarší listy jednoduché; lístky jsou vejčité až eliptické, 1,4–3,2 cm dlouhé, nápadně šedavé, přitiskle chlupaté dvouramennými chlupy; palisty jsou čárkovité, asi 4 mm dlouhé. Stopky květenství jsou 13–15 cm dlouhé; květenství je volný hrozen 20–40 téměř přisedlých květů; listeny jsou čárkovitě kopinaté, asi 5 mm dlouhé; kalich je trubkovitý, 1,2–1,4 cm dlouhý, pokrytý dvouramennými chlupy, se zuby asi 6 mm dlouhými, čárkovitými; koruna je hnědopurpurová až hnědorůžová, pavéza je 1,8–2 cm dlouhá. Plody jsou nicí až rozestálé, 1,6–2,2 cm dlouhé, válcovité, srpovitě zahnuté lusky, s dvouramennými bělavými chlupy, zobánek na vrcholu je asi 4 mm dlouhý.
Poznámka: Rod Astragalus patří v Turecku, Íránu a ve Střední Asii k nejpočetnějším a nejkomplikovanějším skupinám cévnatých rostlin. Jen v asijské části Turecka je jich známo více než 100 druhů.
Astragalus tigridis
Astragalus tigridis
Astragalus tigridis
Fotografovali Vít Grulich a Mário Duchoň, dne 18. 5. 2011 (Turecko, Göreme: údolí Zemi).