Čeleď: Apiaceae Lindl. – miříkovité
Astrantia carniolica
Rozšíření: Endemit jižní části Východních Alp, vyskytuje se na pomezí rakouských Korutan, Slovinska a nejseverovýchodnější části Itálie.
Ekologie: Roste na kamenitých a travnatých svazích, na loukách a pastvinách, většinou na vápenci, v pásmu od hor až do subalpínského stupně. Kvete od července do srpna.
Astrantia carniolica
Popis: Vytrvalá bylina s lodyhou přímou, 20–50 cm dlouhou, jen v horní části větvenou. Přízemní listy jsou dlouze řapíkaté, čepel je dlanitě 5dílná, úkrojky jsou vejčité, zubaté, prostřední úkrojek je ve své dolní části srostlý s úkrojky postranními. Okolíky vyrůstají ve vrcholičnatém květenství; listeny obalu jsou úzce kopinaté, na vrcholu špičaté, stejně dlouhé nebo kratší než okolík; květy jsou velmi drobné. Plody jsou dvounažky, až 3 mm dlouhé.
Záměny: Podobná a ve Východních Alpách rovněž se vyskytující jarmanka Astrantia bavarica se od představovaného druhu odlišuje listy s prostředním úkrojkem až k bázi volným, s postranními úkrojky nesrostlým, její listeny obalu navíc délkou přesahují okolík.
Astrantia carniolica
Astrantia carniolica
Fotografováno dne 21. 7. 2018 (Slovinsko, severovýchodně od obce Tolmin).