Syn.: Polypodium filix-femina L., Aspidium filix-femina (L.) Sw., Asplenium filix-femina (L.) Bernh.
Čeleď: Athyriaceae Alston – papratkovité
Athyrium filix-femina
Rozšíření: Evropa, Makaronésie (Kanárské i Azorské ostrovy), severozápadní a jižní Afrika, Asie (Sibiř, jižní Indie i Dálný východ), Severní, Střední a Jižní Amerika. V areálu se rozlišuje několik poddruhů.
Ekologie: Běžný druh na stinných stanovištích – v lesích, suťových svazích, křovinatých porostech, v horách i na otevřených stanovištích. V horách ve výšce nad 900 m bývá nahrazována papratkou horskou (Athyrium distentifolium).
Athyrium filix-femina
Popis: Statná opadavá kapradina s listy dlouhými i přes 1 m, s nepravidelně nálevkovitou růžicí. Vzpřímený oddenek je spoře tmavohnědě plevinatý, tmavohnědé pleviny jsou i na řapících. Listy variabilní ve tvaru a jemnosti zoubkování; jsou 2–3krát zpeřené, úkrojky jsou střídavé a přisedají přímo na vřeteno. Vstupují do nich pouze 2 cévní svazky. Lístků jsou ve 20–40 jařmech, 2–3krát delší než širší. Kupky výtrusnic jsou podlouhlé rovné až podkovitě zahnuté, kryté brvitou vytrvalou ostěrou. Listy papratky se brzy rozkládají, nezůstávají na povrchu země jako u kapradě samce.
Athyrium filix-feminaAthyrium filix-femina
Athyrium filix-femina
Athyrium filix-femina
Poznámka: Běžně se pěstuje v zahradách. V kultuře je řada zahradních forem se zkadeřatělými, úzkými či hřebenovitými listy. Formy jsou obvykle apogamické, takže při výsevu spor nedochází ke štěpení znaků a jsou věrné mateřským rostlinám.
Athyrium filix-femina
Athyrium filix-feminaAthyrium filix-femina
Athyrium filix-femina
Fotografováno dne 30. 8. 2012 (Jan Prančl: Praha, PP Modřanská rokle) a 14. 9. 2004 (Pavel Sekerka: rostliny pocházejí z kultury).