Zobrazit místo Atlantická provincie na větší mapě

Pobřežní oblasti Brazílie náležejí do Atlantické provincie, která je součástí Brazilské oblasti Neotropis. Toto území je vymezeno na severu státem Rio Grande del Norte, na jih zasahuje přibližně po hranici s Uruguaí; k provincii patří i ostrovy Fernando da Noronha a Trinidade s chudou flórou a vegetací.
Atlantická provincie
Pobřeží je lemováno horami, které jsou součástí předprvohorní krystalické formace. Horské svahy jsou návětrné a dostávají pravidelné přísuny srážek. Klima je tropické, na jihu až subtropické, s význačnou oceanitou.
Atlantická provincie
Atlantické deštné lesy jsou strukturně poněkud podobné deštným lesům Amazonské provincie, vyznačují se vysokou diverzitou dřevin, náležejících do rozmanitých čeledí; pestrá je také druhová skladba epifytů, mezi nimiž převažují ananasovité (Bromeliaceae). V nejvyšších polohách hor se objevuje analogie andských páramos s trsnatými travami, s nízkými bambusy (např. Chusquea pinifolia) a roztroušenými keři z rodů Roupala (Proteaceae) a Weinmannia (Cunoniaceae). Na nepropustných místech v horách jsou svérázná otevřená rašeliniště se šídlatkami (Isoetes). Na skalách ve vyšších polohách jsou místy i společenstva s kaktusy.
Atlantická provincie
Diverzita květeny Atlantické provinice je mimořádná. Vyskytuje se zde kolem 20 000 rostlinných druhů, mezi nimi je asi 40 % endemitů. Vysoký endemismus je ovlivněn především dlouhodobou izolací od jiných humidních regionů. Pozoruhodná je druhová diverzita evolučně primitivních trav a gondwanských Proteaceae.
Atlantická provincie
Původní květenu této provincie na BOTANY.cz zastupují například:

Sousedící floristické provincie:

Atlantická provincie
Fotografovala Petra Adamusová.