Zobrazit místo Atlanticko-evropská provincie na větší mapě

Zabírá západní Evropu od severního okraje Portugalska přes severošpanělské hory (včetně Pyrenejí), západní polovinu Francie, podél pobřeží Severního moře do Dánska a pobřežní oblasti jižního a středního Norska; dále také Britské a Faerské ostrovy. Území budují velmi staré horniny, ale Pyreneje byly vyvrásněny teprve při alpinském vrásnění na přelomu druhohor a třetihor; některé části pokrývají mladé sedimenty. Zčásti je zde patrné ovlivnění ledovci, ačkoli na jihu provincie bylo důležité glaciální refugium evropských druhů. Klima je výrazně ovlivněno blízkostí oceánu, panují zde mírná léta a nepříliš chladné zimy, srážky jsou spíše vyšší a jsou rozloženy přes celý rok.

Atlanticko-evropská provincie

Hlavním vegetačním typem jsou listnaté lesy, a to zejména s dominantním dubem letním (Quercus robur), místy i s bukem (Fagus sylvatica), na jihozápadě s jedlí (Abies alba). Mírné zimy umožňují existenci stálezelených prvků, k nimž patří tis (Taxus baccata), cesmína (Ilex aquifolium) a břečťan (Hedera helix). Charakteristickým rysem jsou i křoviny s různými druhy hlodášů (Ulex) a vřesovců (Erica).

Atlanticko-evropská provincie

Součástí květeny je několik endemických rodů, převážně v Pyrenejích (např. Petrocoptis). K typickým druhům, které zde mají centrum areálu, patří vřesovcovitý keřík Daboecia cantabrica a liliovec kostilomka (Narthecium ossifragum). Kromě druhů s širším evropským areálem zde najdeme i přesahy druhů submediteránních, jejichž existenci umožňují mírné zimy. K nim patří např. borovice Pinus pinaster nebo planika Arbutus unedo, z bylin např. kakost krvavý (Geranium sanguineum). Zejména v horách se projevuje vliv Severoevropské provincie, a to i přítomností arktoalpinských druhů, k nimž patří např. dryádka (Dryas octopetala) a lilijka pozdní (Lloydia serotina).

Pyreneje

Články o regionech provincie:

Ochrana rostlin v jednotlivých zemích provincie:

Na BOTANY.cz najdete například tyto druhy rostlin Atlanticko-evropská provincie:

Sousedící floristické provincie:

Atlanticko-evropská provincie

Fotografovali Věra Svobodová, Tomáš Mrázek a Eva Rencová.