Česká jména: bádel (Presl 1846)
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Atractylis arbuscula
Rozšíření: Endemický a velmi vzácný druh Kanárských ostrovů. Vyskytuje se v několika populacích jen na ostrovech Lanzarote a Gran Canaria. Vedle nominátního typu, který roste na ostrově Lanzarote, je rozeznávána ještě varieta Atractylis arbuscula var. schizogynophylla Svent. et Kahne (na našich snímcích) z ostrova Gran Canaria. Na Kanárských ostrovech se kromě tohoto druhu vyskytuje ještě o trochu hojnější endemický druh Atractylis preauxiana a také mediteránní A. cancellata.
Atractylis arbuscula

Atractylis arbuscula

Ekologie: Roste v pobřežním pásu, na skalnatých útesech, stoupá nejvýše do nadmořské výšky 150 m, na Lanzarote například společně s druhy Euphorbia regis-jubae, Kleinia neriifolia, Lycium intricatum, na Gran Canaria ho doprovázejí Astydamia latifolia, Euphorbia aphylla, E. balsamifera, Limonium pectinatum, Neochamaelea pulverulenta aj. Kvete od února do července.
Popis: Nízký keř, 25–50 cm vysoký, bohatě větvený, listy jsou přisedlé, úzce kopinaté až čárkovité, celokrajné, 20–40 mm dlouhé a 2–3 mm široké, stříbřitě plstnaté. Úbory vyrůstají na konci větví, zákrov je válcovitý, plstnaté listeny jsou uspořádány střechovitě, na okraji jsou nahnědlé, na vrcholu ostnité. Jazykovité i trubkovité květy jsou růžové nebo bělavé. Plodem je nažka.
Ohrožení a ochrana: Extrémně vzácný druh, přímo ohrožený vyhynutím, v rámci záchranného programu je pěstován v botanické zahradě v Tafiře. Je chráněn španělským zákonem (§), také je uveden v soupisu nejvzácnějších evropských a makaronéských druhů Bernské úmluvy a zařazen i do Směrnice o stanovištích (92/43/EHS).
Atractylis arbuscula
Atractylis arbuscula
Fotografováno dne 15. 6. 2006 (Kanárské ostrovy, Gran Canaria, Tafira – rostlina pěstovaná v rámci záchranného programu).