Čeleď: Amaranthaceae Juss. – laskavcovité; Chenopodiaceae Vent. – merlíkovité
Atriplex perrieri
Rozšíření: Endemit Madagaskaru, jeho přesnější areál není dostatečně známý. S jistotou se vyskytuje v provincii Toliara na jihozápadě ostrova.
Ekologie: Roste na písčinách a slaniskách, rovněž na ruderálních stanovištích, pravděpodobně především v pobřežních oblastech.
Atriplex perrieri
Popis: Bohatě větvený polokeř s větvemi vystoupavými, až 100 cm dlouhými, rýhovanými, bělavými. Listy jsou většinou střídavé, řapík je asi 4 mm dlouhý, čepel je eliptická až široce vejčitá, 15–25 mm dlouhá a zhruba 10 mm široká, na bázi zaokrouhlená nebo uťatá, po okraji zvlněná, na vrcholu zaokrouhlená až špičatá, někdy i vykrojená a krátce hrotitá, bělavá. Květy jsou jednopohlavné, nažloutlé, vyrůstají v horní části větví, samčí v klubíčkách s okvětím 4–5četným, samičí ve svazečcích po 3–5 v úžlabí horních listů, krovky jsou okrouhlé až kosočtverečné, na okraji zubaté, nažloutlé.
Poznámka: Z Madagaskaru je v současnosti uváděn z rodu Atriplex jen tento jediný druh. Na maskarénském Mauriciu byl nedávno (2013) popsán ještě druh Atriplex aellenii, jehož listy jsou větší a nikdy nejsou na vrcholu hrotité.
Atriplex perrieri
Atriplex perrieri
Atriplex perrieri
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 9. 10. 2016 (Madagaskar, Toliara, ostrůvek Nosy Ve).