Syn.: Atriplex latifolia Wahlenb.
Česká jména: lebeda střelovitá (Domin-Podpěra 1928, Dostál 1950), lebeda hrálovitá širokolistá (Kubát 2002)
Slovenská jména: loboda strelovitá (Dostál 1950), loboda rozprestretá širokolistá (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Amaranthaceae Juss. – laskavcovité; Chenopodiaceae Vent. – merlíkovité
Atriplex prostrata subsp. latifolia
Rozšíření: Areál není vzhledem k taxonomickým potížím zcela známý. Druh se rozpadá na řadu poddruhů, z nichž popisovaný s jistotou roste v severní, západní, střední, jižní a jihovýchodní Evropě. Údaje ze Střední Asie, jižní Sibiře mohou (ale nemusejí) tomuto taxonu odpovídat, stejně jako údaje o zavlečení do Severní i Jižní Ameriky. U nás na původních stanovištích pouze na slaniskách, na synantropních dosti hojně jako archeofyt v celém termofytiku a většině mezofyzika. V chladnějším mezofytiku nebo v rozsáhlejších lesních oblastech řidčeji, avšak s tendencí k synantropnímu šíření.
Ekologie: Roste ve vlhčích i vysýchavých příkopech silnic, na skládkách, nádražích, na návsích, hnojištích, méně často na slaniskách nebo obnažených rybničních dnech. Často na půdách mírně zasolených, často amoniakálních. Kvete od června do září.
Atriplex prostrata subsp. latifolia
Popis: Bylina zprvu pomoučená, později řídce pomoučená až olysalá. Pomoučení však u rostlin na vysýchavých a zasolených stanovištích vytrvává až do dospělosti. Lodyha přímá, nezřídka však až poléhavá, 20–60 cm vysoká, od báze větvená, podélně proužkovaná. Dolní listy s čepelí trojúhelníkovitou, někdy hrálovitou. Květenství nejčastěji koncové i úžlabní, velmi proměnlivě utvářené. Všechny samičí květy s krovkami, krovky za plodu dvojí, široce až protaženě trojúhelníkovité, s uťatou až široce klínovitou bází, celokrajné až drobně nepravidelně zubaté, na ploše nejčastěji s drobnými výrůstky. Plodem je nažka.
Záměny: Nesmírně proměnlivý taxon, tvořící řadu ekotypů a ekomorfóz. Některé z nich mohou být zaměněny za lebedu rozkladitou (Atriplex patula), která se liší tvarem listů. To ovšem může být problematické, pak je rozhodující tvar krovek, které má lebeda rozkladitá kosníkovité až téměř hrálovité.
Ohrožení a ochrana: V České republice patří k vzácnějším druhům vyžadujícím pozornost (C4a).
Atriplex prostrata subsp. latifolia
Atriplex prostrata subsp. latifolia
Atriplex prostrata subsp. latifolia
Atriplex prostrata subsp. latifolia
Fotografováno dne 27. 10. 2013 (Pchery, důl Theodor).