Syn.: Atuna elata (King) Kosterm., Atuna scabra (Hassk.) Kosterm., Chrysobalanus racemosus Roxb., Cyclandrophora elata (King) Kosterm., Cyclandrophora glaberrima Hassk., Cyclandrophora laurina (A. Gray) Kosterm., Cyclandrophora scabra (Hassk.) Kosterm., Ferolia glaberrima (Hassk.) Kuntze, Ferolia scabra (Hassk.) Kuntze, Parinari curranii Merr., Parinari elata King, Parinari glaberrima (Hassk.) Hassk., Parinari hahlii Warb., Parinari lanceolata Teijsm. et Binn., nom. inval., Parinari laurina A. Gray, Parinari macrophylla Teijsm. et Binn., nom. inval., Parinari margarata A. Gray, Parinari mindanaensis Perkins, Parinari racemosa Merr., nom. illeg., Parinari scabra Hassk., Parinari warburgii Perkins ex Merr., Petrocarya glaberrima (Hassk.) Miers, Petrocarya scabra (Hassk.) Miers
Čeleď: Chrysobalanaceae R. Br. – zlatoplodovité
Atuna racemosa
Rozšíření: Areál se táhne od Thajska a Malajsie přes Indonésii a Filipíny na Novou Guineu, zasahuje i do severní Austrálie, v Oceánii zahrnuje vyšší ostrovy Mikronésie, dále Šalamounovy ostrovy, Fidži, Samou a Tongu.
Ekologie: Roste v tropických deštných lesích, často podél vodních toků, také v okolí lidských sídel, obvykle na nevápenných podkladech. Vystupuje do nadmořské výšky kolem 750 m.
Atuna racemosa
Popis: Strom 10–15(–45) m vysoký; kmen dorůstá průměru 20–35 cm, větvičky jsou tenké, hladké, tmavé. Listy jsou střídavé, široce vejčité, podlouhlé až kopinaté, 10–15 cm dlouhé a 3–6 cm široké, na bázi zaokrouhlené až mělce srdčité, celokrajné, na vrcholu obvykle zašpičatělé; palisty jsou kopinaté, až 2 cm dlouhé. Květenství jsou úžlabní hrozny 5–15 cm dlouhé, s plstnatě chlupatým vřetenem; květy jsou 5četné, nálevkovité; kališní lístky jsou chlupaté; korunní lístky jsou vejčité, až 1 cm dlouhé, modré nebo bílé; tyčinek je 15–20, až 1,5 cm dlouhých; semeník je hustě chlupatý. Plodem je elipsoidní nebo téměř kulovitá hnědá peckovice 5–10 cm v průměru, s tuhým a drsným vnějším oplodím a dužninou; semeno je jediné.
Využití: Ze semen se extrahuje olej, kterým se rozpouští červené pigmenty užívané k výzdobě staveb a lodí, má rovněž vodoodpudivý účinek. Dřevo nemá příliš dobrou kvalitu.
Atuna racemosaAtuna racemosa
Atuna racemosa
Atuna racemosa
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 24. 1. 2018 (Palau, Babeldaob, Aimeliik).