Syn.: Cupressus chilensis Gillies ex Hook., nom. inval., Cupressus thujoides Pav. ex Carrière, Libocedrus chilensis (D. Don) Endl., Libocedrus excelsa Gordon, nom. inval., Thuja andina Poepp., Thuja chilensis D. Don, Thuja cuneata Dombey ex Endl., nom. inval.
Čeleď: Cupressaceae Bartl. – cypřišovité

Austrocedrus chilensis

Rozšíření: Pochází z Jižní Ameriky, roste ve střední části Chile v regionech Valparaíso, Santiago, O’Higgins, Maule, Bío Bío, Araucanía, Los Lagos a Aysén, v Argentině v provinciích Neuquén, Río Negro a Chubut.

Ekologie: Provází horské lesy, zejména na skalnatých, osluněných, suchých stanovištích a často tvoří nesouvislou horní hranici lesa. Hojnější je ve srážkovém stínu; přežívá i poklesy teplot k -15 °C. Lokality leží v nadmořských výškách 100–2700 m.

Austrocedrus chilensis

Popis: Dvoudomý stálezelený jehličnan, obvykle strom s kuželovitou korunou, dorůstá výšky 10–20(–25) m a průměru kmene 1,5 m; borka je červenohnědá, v plátech odlupčivá; větvičky jsou husté, zploštělé. Listy jsou vstřícné, dvojí: postranní jsou zakřivené, až 7 mm dlouhé, na rubu s 2 bílými stomatálními pruhy, zatímco hřbetní jsou šupinovité listy, jen 1–5 mm dlouhé. Samčí šištice jsou 2–5 mm dlouhé a 1,5–3 mm široké. Samičí šištice jsou elipsoidní, 8–14 mm dlouhé a 5–8 mm široké, tvořené 2 páry šupin: dolní pár je drobný, sterilní, horní je fertilní, každá šupina nese 2 semena. Semena jsou 3–5 mm dlouhá a 2–3 mm široká, s 2 křídly 5–8 mm dlouhými.

Ohrožení a ochrana: V Červené knize IUCN (2011) je hodnocen jako blízký ohrožení (NT – near threatened). V porostech se místy dnes šíří nepůvodní Pseudotsuga menziesii; jiným problémem je intenzivní pastva, která škodí zejména po požárech. Nebezpečné jsou také houbové infekce. Současné ohrožení je silnější na chilské straně areálu.

Austrocedrus chilensis
Austrocedrus chilensis
Austrocedrus chilensis
Austrocedrus chilensis

Fotografoval Mário Duchoň, dne 12. 2. 2019 (Chile, údolí Río Maule).