Syn.: Austrocylindropuntia lauliacoana F. Ritter, Austrocylindropuntia machacana F. Ritter, Austrocylindropuntia tephrocactoides Rauh et Backeb., Cylindropuntia tephrocactoides Rauh et Backeb., Opuntia atroviridis Werderm. et Backeb., Opuntia floccosa Salm-Dyck, Opuntia tephrocactoides (Rauh et Backeb.) G. D. Rowley, Tephrocactus atroviridis Backeb., Tephrocactus crispicrinitus Rauh et Backeb., Tephrocactus cylindrolanatus Rauh et Backeb., Tephrocactus floccosus (Salm-Dyck) Backeb., Tephrocactus pseudo-udonis Rauh et Backeb., Tephrocactus udonis Backeb., Tephrocactus verticosus Backeb.
Čeleď: Cactaceae Juss. – kaktusovité
Austrocylindropuntia floccosa
Rozšíření: Středoandský druh pocházející z Peru, kde je široce rozšířen, a z Bolívie, kde roste v okolí města La Paz.
Ekologie: Stanovištěm je horská vegetační formace puna v nadmořské výšce 3000–4300 m; dává přednost štěrkovitým, dobře propustným půdám v prostředí s častými mlhami a silnou ranní rosou.
Austrocylindropuntia floccosa
Popis: Trsnatá sukulentní bylina, tvoří kolonie 60 i více centimetrů v průměru; stonkové články jsou až 15 cm dlouhé a dorůstají průměru 5–7 cm. Listy vyrůstají z areol, jsou protáhle kuželovité, až 7 mm dlouhé, záhy opadávají; z areol dále vyrůstají husté, dlouhé, bělavé nebo šedavé chlupy a 1–4 žluté, až 3 cm dlouhé trny. Květy se tvoří na areolách v horní části článků, jsou jednotlivé, asi 3 cm dlouhé; okvětní lístky jsou početné, protáhle kopisťovité, žluté nebo oranžové se žlutým středem; tyčinky jsou početné; semeník je spodní. Plodem je kulovitá až vejcovitá, žlutavá, za zralosti až oranžová bobule až 3 cm v průměru; semena jsou zploštělá, asi 1 cm dlouhá.
Ohrožení a ochrana: Druh je chráněn mezinárodní úmluvou o obchodu s přírodninami CITES. Červený seznam IUCN jej hodnotí jako málo dotčený (LC – least concern).
Austrocylindropuntia floccosa
Austrocylindropuntia floccosa
Austrocylindropuntia floccosa
Fotografovala Jana Grulichová, dne 19. 10. 2015 (Peru, prov. Cuzco, Parque Nacional del Manu, Acjanaco).