Syn.: Aira flexuosa L., Deschampsia flexuosa (L.) Trin., Lerchenfeldia flexuosa (L.) Schur, Podionapus flexuosus (L.) Dulac, Salmasia flexuosa (L.) Bubani
Čeleď: Poaceae – lipnicovité

Avenella flexuosa

Rozšíření: Druh se vyskytuje v rozsáhlém areálu, který zahrnuje celou Evropu, severní Afriku (Alžírsko, Maroko), Asii (Turecko, Írán, Kavkaz, ruský Dálný východ, Japonsko, Tchaj-wan, Filipíny) a Severní i Jižní Ameriku (východní část USA a Kanady, jižní Grónsko, severní Mexiko, Patagonie).

Ekologie: Hojný druh vyskytující se od nížin do subalpínského pásma. Nejčastěji roste v suchých světlých lesích (bory, chudé smrčiny, kyselé doubravy), kde zpravidla vytváří rozsáhlé nekvetoucí porosty. Dále ji můžeme nalézt na pasekách, vřesovištích nebo horských loukách a pastvinách. Je indikačním druhem kyselých půd se zhoršeným rozkladem humusu. Kvete v červnu až červenci.

Avenella flexuosa

Popis: Vytrvalá, volně trsnatá tráva, stébla vysoká 30–70 cm. Přízemní listy štětinovité, na stinných místech až 50 cm dlouhé, našedle nebo svěže zelené, hladké a měkké. Lodyžní listy jsou kratší, s 1–3 mm dlouhým tupým jazýčkem. Květenství je vejčitá řídká lata (před květem i po odkvětu stažená) s charakteristicky křivolakým vřetenem i větvičkami. Klásky jsou 4–7 mm dlouhé, stříbřitě bílé nebo nachové, plevy s 4–7 mm dlouhou osinou. Plodem je okoralá obilka.

Poznámka: Rod Avenella je monotypický (POWO 2021).

Avenella flexuosa
Avenella flexuosaAvenella flexuosa
Avenella flexuosa

Fotografováno dne 6. 7. 2009 (Česko, Morava, CHKO Beskydy, Horní Bečva).