Syn.: Avena pratensis L., Avenula pratensis (L.) Dumort., Helictotrichon pratense (L.) Pilg., Heuffelia pratensis (L.) Schur, Trisetum pratense (L.) Dumort., nom. illeg.
Česká jména: ovsíř luční (Domin et Podpěra 1928, Dostál 1950, Kubát 2002, Danihelka 2012)
Slovenská jména: ovsica lúčna (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Poaceae Burnett – lipnicovité
Helictochloa pratensis
Rozšíření: Druh se vyskytuje převážně v Evropě s těžištěm v oblasti mezi jižní Francií, jihem Skandinávie a zeměmi bývalé Jugoslávie, roztroušeně i jinde, ojediněle i za severním polárním kruhem, na východě výskyt doznívá už jen velmi roztroušenými lokalitami na Ukrajině a na Kavkazu. V severní Africe roste na severu Alžírska a Maroka. U nás s dvěma těžišti výskytu – v českém a moravském termofytiku s přilehlými oblastmi mezofytika. Ve velkých oblastech zcela chybí.
Ekologie: Roste na pastvinách a suchých travnatých porostech, na okrajích cest a mezích na chudých půdách. Kvete od května do srpna.
Helictochloa pratensis
Popis: Vytrvalá trsnatá tráva s přímými, tuhými, hladkými, 30–100 cm vysokými stébly s 2–3 kolénky. Jazýčky podlouhlé, až 5 mm dlouhé, celokrajné. Listové pochvy v dolní části drsné, v horní části otevřené a hladké, často purpurově naběhlé. Čepele tuhé, 5–30 cm dlouhé, až 2 mm široké, šedozelené až zelené, žlábkovité, na horní straně drsné, na okraji slabě chrupavčitě ztlustlé a poněkud světlejší. Lata velmi úzká, hroznovitě stažená, 5–15 cm dlouhá, přímá, zelená či purpurová, poněkud lesklá. Větve drsné, jednotlivé nebo po dvou, vždy s jedním nebo dvěma klásky. Klásky 3–5květé. Plevy trojžilné, stříbřitě bílé, pluchy kratší, zelenavé, se světlými okraji, v jejich polovině přirůstá 2 cm dlouhá, směrem ven kolénkatě zahnutá osina.
Záměny: Podobný ovsíř pýřitý (Helictotrichon pubescens) se liší rozkladitější latou, chlupatými listovými pochvami a krátkými plochými chlupatými mladými listovými čepelemi s nápadně kápovitou špičkou. Roste na vlhčích stanovištích než ovsíř luční.
Ohrožení a ochrana: Nominátní poddruh je u nás řazen mezi vzácnější druhy vyžadující pozornost (C4a), Avenula pratensis subsp. hirtifolia mezi nedostatečně prostudované taxony (C4b).
Helictochloa pratensisHelictochloa pratensis
Helictochloa pratensisHelictochloa pratensis
Helictochloa pratensis
Helictochloa pratensis
Fotografováno dne 16. 5. 2014 (v Praze).