Syn.: Avena alpina Latourr., nom. illeg., Avena scheuchzeri All., Avenastrum versicolor (Vill.) Fritsch, Avenochloa pretutiana (Arc.) Holub, Avenochloa versicolor (Vill.) Holub, Avenula scheuchzeri (All.) Dumort., Avenula versicolor (Vill.) M. Laínz, Danthorhiza versicolor (Vill.) Ten., nom. inval., Helictotrichon versicolor (Vill.) Schult. et Schult. f., Heuffelia scheuchzeri (All.) Schur
Čeleď: Poaceae Barnhart – lipnicovité
Helictochloa versicolor
Rozšíření: Areál se rozkládá především v horách jižní a střední Evropy. Roste na Pyrenejském poloostrově, v Alpách, severních a středních Apeninách, v Karpatech a v balkánských pohořích. Dále se snad vyskytuje v Turecku a na Kavkazu, tyto údaje se ale možná vztahují k příbuzným taxonům. V ČR neroste, na Slovensku se vyskytuje především v Nízkých, Západních a Vysokých Tatrách.
Ekologie: Stanovištěm jsou kamenité trávníky nad horní hranicí lesa, na svazích v létě vysýchavých, obvykle na nevápenných podkladech.
Helictochloa versicolor
Popis: Vytrvalá, volně trsnatá tráva vysoká 15–35 cm; stébla jsou přímá. Listy jsou ploché, 5–20 cm dlouhé a 1–3 mm široké, sivé, na okraji s vyniklým bělavým brvitým lemem; jazýček je 3–5 mm dlouhý, blanitý, lysý; pochvy jsou asi do 2/3 délky srostlé. Květenství je chudá lata nebo hrozen, nanejvýš 10 cm dlouhé; klásky jsou 3–6květé, 1–1,5 cm dlouhé, žlutohnědé, nafialovělé; plevy jsou dosti podobné, eliptické, špičaté, 3žilné, dolní 6–8 mm dlouhá, horní 9–11 mm dlouhá; pluchy jsou obvejčité, 8–11 mm dlouhé, 5–7žilné, na okraji blanitě lemované, na vrcholu trojzubé, s osinou 11–14 mm dlouhou, na průřezu zploštělou a na bázi poněkud zkroucenou. Plodem je okoralá obilka.
Poznámka: Trávy z okruhu ovsířů byly v nedávné době podrobeny taxonomickému bádání, které ukázalo, že druhy dříve řazené k rodu Avenula nejsou spolu bezprostředně příbuzné. Tento druh je proto součástí nově vymezeného rodu Helictochloa.
Helictochloa versicolor
Helictochloa versicolor
Helictochloa versicolor
Helictochloa versicolor
Fotografovali Vít Grulich, dne 17. 6. 2017 (Itálie, Dolomity, severní svah hřebene Padon nad obcí Arabba), a Mário Duchoň, dne (Slovensko, Vysoké Tatry).