Zobrazit místo Azorská provincie na větší mapě

Azorské souostroví, tvořené devíti více či méně vzdálenými obydlenými ostrovy, leží přibližně na polovici cesty mezi Evropou a Amerikou a jako jediná část Makaronésie je geografickou součástí Evropy. Je stejně jako ostatní Makaronésie sopečného původu, ze všech makaronéských jednotek jsou Azory nejmladší a vulkanická aktivita je zde stále živá. Azory jsou z celé Makaronésie nejchladnější, všechny ostrovy mají temperátní, výrazně humidní klima.

Azory

Dříve pokrývaly většinu Azorských ostrovů stálezelené lesy (laurisilva) s dominantním vavřínem Laurus azorica nebo porosty s jalovcem Juniperus brevifolia, dnes omezené na nepatrné zbytky. V nejvyšších polohách jsou nízké trávníky a keříčková společenstva s výrazným zastoupením evropských prvků.

Azory

Květenu Azorské provincie charakterizuje zřetelný vliv Makaronésie: keřová Euphorbia stygiana, Aichryson villosum (Crassulaceae) nebo Picconia azorica (Oleaceae), ale rovněž taxony se zřetelným vztahem k jihozápadní Evropě (Daboecia azorica, Carex pilulifera subsp. azorica). Ve flóře najdeme jeden endemický monotypický rod Azorina (Campanulaceae) a asi 65 endemických taxonů, které spolu s 12 dalšími druhy rozšířenými v ostatních částech Makaronésie činí asi 27 %. Květena je dnes velmi ovlivněna expanzí zavlečených druhů.

Azory

Pojednání o provincii:

Původní květenu Azorské provincie na BOTANY.cz zastupují:

Azory

Sousedící floristické provincie:

Azory

Fotografovali Václav a Eva Špačkovi, Vladimíra Kořínková.