Čeleď: Iridaceae Juss. – kosatcovité
Babiana melanops
Rozšíření: Endemit Jihoafrické republiky, roste jen v provincii Western Cape ve 2 ostrůvcích, jednak mezi městečky Darling a Mamre, druhý ostrůvek leží v okolí městeček Wellington a Tulbagh.
Ekologie: Roste ve vegetaci fynbos nebo renosterveld, na vlhkých loukách a v křovinách na žule nebo na pískovci, je vázán na oblasti se zimními srážkami a letním suchem. Lokality leží v nadmořských výškách 100–300 m. Kvete brzy na jaře, především po požárech.
Babiana melanops
Popis: Vytrvalá bylina s kulovitou podzemní hlízou a pýřitou lodyhou, dorůstající výšky 10–20 cm. Listy jsou přímé, kopinaté, řasnaté, měkce chlupaté. Lodyha nese vějířek květů; květy jsou téměř pravidelné; okvětí je světle modré až fialové, ve středu až téměř černé, má krátkou trubku a víceméně stejné cípy; tyčinky jsou 3, se střelovitými, velmi tmavými prašníky a širokým konektivem; semeník je spodní, čnělka tvoří 3 ramena. Plodem je tobolka.
Záměny: Několik dalších druhů je vzhledem velmi podobných. Na lokalitě u městečka Tulbagh spolu s tímto druhem z nich rostl ještě druh Babiana villosa, který má purpurově červené nebo růžové květy s tenkou okvětní trubkou, která se na vrcholu náhle rozšiřuje, zatímco Babiana melanops má okvětní trubku na vrcholu nálevkovitě rozšířenou. Není vyloučeno, že zde rostli i kříženci.
Ohrožení a ochrana: Teprve nedávno (2007) rozlišený druh; v současné době je známo 7–10 lokalit ohrožených urbanizací, šířením invazních druhů i nevhodným managementem. V Červeném seznamu květeny Jihoafrické republiky (2009) je druh klasifikován jako zranitelný (VU – vulnerable).
Babiana melanopsBabiana melanops
Babiana melanops
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 22. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Tulbagh).