Babyka v Seminářské zahradě
Acer campestre, javor babyka (Sapindaceae):

  • Výška stromu: asi 24 m (v roce 2008)
  • Obvod kmene: 278 cm
  • Šířka koruny: 12 m
  • Odhadované stáří: zhruba 150 let (v roce 2008)

Tato babyka roste v malostranské Seminářské zahradě, přesněji u malého rybníka pod restaurací Petřínské terasy. Památným stromem byla vyhlášena dne 19. 6. 2009.

Seminářská zahrada byla v 19. století především ovocným sadem a polem, její podobu z přelomu 19. a 20. století nám může velmi dobře přiblížit Luděk Jeřábek ve svém spisu Pražské zahrady a paláce z roku 1903: Jednotvárná plocha příkře vzhůru se táhnoucích, zoraných polí, vysoká travnatá mez s dlouhou alejí ovocných stromů, hned za ní sluncem do běla vypráhlé žitniště a menší lán brambor a pícniny tvoří ve velikém městě sice velmi nezvyklé, jinak ale trochu prosaické popředí svěžím lučinám divoké části hoření, k nimž odtud vede křivolaká cesta vozová. Toto nestrojené prostředí bylo pro babyku jistě jako stvořené.
Babyka v Seminářské zahradě
Babyka v Seminářské zahradě
Babyka v Seminářské zahradě
Babyka v Seminářské zahradě
Babyka v Seminářské zahradě
Pohled směrem k petřínské babyce od Nebozízku
Fotografováno dne 15. 9. 2018.