Syn.: Baccharis genistelloides var. trimera (Less.) Baker, Baccharis genistelloides var. trimera (Less.) DC., Molina trimera Less.
Česká jména: pomíšenka (Presl 1846)
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité

Baccharis trimera

Rozšíření: Druh Jižní Ameriky, vyskytuje se v oblasti od jihovýchodní Brazílie přes východní Paraguay a Uruguay až po severovýchodní a střední Argentinu. Nezřídka je uváděn i z Bolívie a severozápadní Argentiny, což však není jednoznačné. Částí literatury (Müller 2006, 2013) je totiž druh Baccharis trimera synonymizován s druhem Baccharis crispa (jako Baccharis genistelloides subsp. crispa). Při tomto pojetí by se tedy zde představovaný druh vyskytoval v areálu táhnoucím se na sever až po brazilský stát Minas Gerais, dále rovněž v Uruguayi, Paraguayi a severní polovině Argentiny, ale taktéž na východních svazích And v Bolívii a jižním Peru. Současné botanické databáze (ale třeba i Flora Argentiny) tyto taxony rozdělují.

Ekologie: Roste v křovinaté vegetaci pampy, ve stepi, rovněž při okraji polí a pastvin, v pásmu od mořského pobřeží až do nadmořské výšky okolo 3000 m.

Baccharis trimera

Popis: Keř dosahující výšky 30–50 cm, s větvemi trojkřídlými. Křídla jsou podlouhlá, 2–10 mm široká, listy jsou jen nepatrné. Úbory jsou přisedlé, vyrůstají po 2–4 v horní části větví, často jsou doprovázené ale i úbory jednotlivými. Samčí úbory mají zákrovy zvonkovité, 4–5 mm dlouhé a 4–6 mm široké, zákrovní listeny vyrůstají ve 3–4 řadách, vnější jsou vejčité, vnitřní podlouhle vejčité; květů je 30–37, jejich koruna je 3–5 mm dlouhá. Samičí úbory mají zákrovy válcovité, 5–6 mm dlouhé a 2–3 mm široké, zákrovní listeny jsou seřazeny ve 3–4 řadách, vnější jsou vejčité, vnitřní podlouhlé; květů je 35–60, koruna je 2,3–4 mm dlouhá. Plodem je nažka 1–1,5 mm dlouhá, lysá, chmýr je jednořadý.

Záměny: Pomíšenek s křídlatými lodyhami najdeme v Jižní Americe více. Druhy Baccharis phyteumoides (severovýchodní Argentina, Uruguay, jižní Brazílie), Baccharis sagittalis (od Ekvádoru a severozápadní Argentiny až po jižní Brazílii) a Baccharis subalata (jižní Peru a střední Bolívie) se odlišují téměř vždy dobře vyvinutými listy, Baccharis articulata (střední Bolívie, severní Argentina, Paraguay a jižní Brazílie) má zase lodyhu jen se dvěma vstřícně postavenými křídly. Značně blízkým druhem, který má rovněž lodyhu trojkřídlou, je Baccharis genistelloides (jeho úbory jsou nahloučeny spíše jen při vrcholcích větví), ještě bližší je potom druh Baccharis crispa. I ten má lodyhu trojkřídlou, ale jeho úbory jsou rozmístěné po delší části větví, navíc vyrůstají většinou pouze jednotlivě, jen občas ve svazečcích po 2–3. Chmýr je u tohoto druhu navíc dvouřadý, rozdíly lze údajně postřehnout i ve velikosti zákrovů a květů.

Baccharis trimera
Baccharis trimera

Fotografovala Věra Svobodová, dne 11. 3. 2019 (Uruguay, Colonia del Sacramento).

Literatura:
Jochen Müller (2006): Systematics of Baccharis (Compositae-Astereae) in Bolivia, including an Overview of the Genus. Systematic Botany Monographs, vol. 76.
Jochen Müller (2013): World checklist of Baccharis L. (Compositae-Astereae). Friedrich-Schiller-Universität, Jena.