Syn.: Baeometra breyniana Baill., nom. illeg., Baeometra columellaris Salisb., Epionix flava Raf., Epionix rubra Raf., Kolbea uniflora (Jacq.) Harv., Melanthium aethiopicum Desr., Melanthium flavum Sm., Melanthium uniflorum Jacq.
Čeleď: Colchicaceae DC. – ocúnovité
Baeometra uniflora
Rozšíření: Endemit květenné říše Capensis, vyskytuje se pouze v Jihoafrické republice v provincii Western Cape v oblasti mezi městečky Tulbagh a Riversdale a Kapským poloostrovem. Druh byl zavlečen do západní Austrálie, kde má invazní charakter.
Ekologie: Roste ve vegetaci fynbos nebo renosterveld, na půdách na pískovcích nebo žulových horninách, často na místech na jaře dosti vlhkých, v nadmořských výškách do 500 m. Je poměrně odolný vůči disturbancím a lze jej nalézt i na narušovaných místech, např. podél cest. Kvete na jaře; květy se na noc zavírají, zcela otevřené jsou jen za plného slunce. Rostliny zřejmě snášejí mráz pouze velmi krátkodobě.
Baeometra uniflora
Popis: Vytrvalá bylina, geofyt, s podzemní bazální stonkovou hlízou; lodyha je vysoká 15–30 cm; hlíza je nesouměrně vejcovitá, pokrytá tenkým kožovitým tmavohnědým obalem, dceřiné hlízky se tvoří u báze dospělé hlízy. Listy (zpravidla v počtu 5–8) jsou na lodyze spirálovitě uspořádané, pochvaté, čárkovité až kopinaté, žlábkovitě prohnuté, horní přecházejí do listenů. Květenství je 1–5(–7)květý hrozen; listeny jsou čárkovité, pod nejvyššími květy zpravidla chybějí; květy jsou krátce stopkaté, pravidelné; okvětí je tvořeno 6 volnými, obkopinatými, nehetnatými, 1,5–2,8 cm dlouhými lístky, žlutými až oranžovými, na bázi s tmavší skvrnou a na vnější straně červenými; tyčinek je 6, kratších než okvětí, přirůstají k nehtu, nitky jsou prohnuté, tmavé, prašníky žluté; semeník je svrchní, válcovitý, 7–10 mm dlouhý, s mnoha vajíčky, čnělky jsou 3, srpovitě zahnuté. Plody jsou zaobleně trojhranné, válcovité, 3–5 cm dlouhé přehrádkosečné tobolky.
Ohrožení a ochrana: Druh je dosti hojný, takže v Červeném seznamu květeny Jihoafrické republiky (2009) je řazen mezi taxony vyžadující pozornost (LC – least concern).
Poznámka: Rod Baeometra je monotypický, je do něj řazen jen jediný druh B. uniflora; v čeledi Colchicaceae má dosti izolované postavení. Podobně jako většina druhů z této čeledi obsahuje jedovaté alkaloidy, uvádí se, že je na něj citlivý hovězí dobytek.
Baeometra unifloraBaeometra uniflora
Baeometra uniflora
Baeometra uniflora
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 24. a 25. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Darling, rezervace Waylands a Kapské Město, Stolová hora, severní svah).