Syn.: Baileya multiradiata var. perennis (A. Nelson) Kittell, Baileya multiradiata var. pleniradiata Coville, Baileya nervosa M. E. Jones, Baileya perennis (A. Nelson) Rydb., Baileya pleniradiata var. perennis A. Nelson, Baileya pleniradiata var. thurberi Rydb.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Baileya pleniradiata
Rozšíření: Severoamerický druh, vyskytuje se v jihozápadní části USA (na západě a jihu Arizony, na jihu Kalifornie a Nevady a na jihozápadě Utahu) a v severním Mexiku (Baja Norte a Sonora).
Ekologie: Roste na písčitých pouštních pláních a stolových horách, v nadmořské výšce 100–2000 m. Kvete v dubnu až listopadu.
Baileya pleniradiata
Popis: Jednoletá bylina, dorůstající výšky 15–45 cm. Z báze vyrůstá několik větvených lodyh, na povrchu vločkatých, především v horní části lodyhy. Listy jsou v obrysu obkopinaté až kopisťovité; listy v bazální růžici řapíkaté, 4–7 cm dlouhé, tupě laločnaté až zpeřené, zužující se k bázi, brzy vadnou; lodyžní listy se směrem k vrcholu lodyhy zmenšují, v horní části lodyhy jsou přisedlé, celokrajné. Úbory vyrůstají jednotlivě na koncích větví na stopkách 3–12 cm dlouhých, zákrov je polokulovitý, o průměru 7–12 mm, zákrovní listeny čárkovité, jazykové květy v počtu 20–40, jasně žluté, liguly 8–10 mm dlouhé, oválné až obvejčité, na vrcholu zvlněné nebo s 3–4 mělkými zářezy, trubkovitých květů je 40–50, jsou žluté, 3 mm dlouhé, větve čnělky na vrcholu špičaté. Plodem jsou nažky slámově zbarvené, 3 mm dlouhé, na povrchu se 4–5 žebry, hladké nebo s několika žláznatými tečkami.
Záměny: Baileya pleniradiata je podobná druhu B. multiradiata, který má o něco větší úbory na nevětvených lodyhách, je dvouletý nebo krátce vytrvalý, bazální růžice listů přetrvává, lodyžní listy jsou jen na dolní části lodyhy, liší se i tvarem vrcholů větví čnělky, které jsou uťaté nebo lehce zaokrouhlené. Tyto druhy se občas vyskytují společně; hybridy ale nebyly zaznamenány.
Využití: Druh B. pleniradiata (stejně jako B. multiradiata) produkuje látky s antibiotickým a protirakovinným účinkem. Je toxický pro hospodářská zvířata.
Baileya pleniradiata
Baileya pleniradiata
Baileya pleniradiata
Baileya pleniradiata
Fotografováno dne 5. 9. 2014 (USA, Kalifornie, NP Joshua Tree).