Česká jména: bezlapačka (Presl 1846)
Čeleď: Acanthaceae Juss. – paznehtníkovité
Barleria tetracantha
Rozšíření: Endemit Sokotry, i zde se vyskytuje jen na velmi omezeném území. Rod je velmi početný, obsahuje asi 230 druhů bylin, polokeřů a keřů (výjimečně i lián), rozšířených převážně v tropech Starého, ale i Nového světa; největší druhová diverzita byla zaznamenána ve východní a jižní Africe, početně jsou zastoupeny i v Indii. Na Sokotře se vyskytují 4 endemické druhy.
Ekologie: Vápencové útesy a vyprahlé planiny z korálových vápenců v nadmořských výškách 50–300 m. Roste na mělkých skeletovitých půdách ve vyprahlé části ostrova, v aridním klimatu s průměrnými ročními teplotami kolem 25 °C a srážkovými úhrny pod 250 mm ročně, navíc na místech silně ovlivňovaných prudkým větrem.
Barleria tetracantha
Popis: Nevysoký ostnitý keřík, dosahující až 30 cm výšky, zpravidla však nižší. Listy jsou podlouhlé, na vrcholu s tuhým ostnem, v paždí listů vyrůstá podivný útvar, zkrácená větvička, který nese čtveřici pravoúhle odstávajících trnů – kolců. Květy jsou jednotlivé v paždí listů, mají zvonkovitý kalich, hluboce rozeklaný ve 4 nestejné cípy (dvojice vnějších cípů je delší než vnitřní), koruna je řepicovitá, téměř pravidelná, s dlouhou, rovnou nebo slabě prohnutou, bělavou trubkou, pět korunních cípů je přibližně stejně velkých, ploše rozložených, žlutých nebo oranžových. Funkční tyčinky jsou 2, každá s 2 podélnými prašnými pouzdry, gyneceum srůstá z 2 plodolistů a tvoří svrchní semeník. Plodem je dvoupouzdrá tobolka s 2 semeny.
Barleria tetracantha
Barleria tetracantha
Barleria tetracantha
Fotografovala Věra Svobodová, ve dnech 22. 4. 2010 (Jemen, ostrov Sokotra: planina Firmihin).