Syn.: Ranunculus fluitans Lam., Ranunculus fluviatilis Wiggers., Ranunculus aquatilis subsp. peucedanifolius Ehrh., Ranunculus peucedanifolius (Ehrh.) All., Ranunculus aquatilis var. fluviatilis (Wiggers.) With., Ranunculus peucedanoides Desf., Batrachium fluviatile (Wiggers.) S. F. Gray, Batrachium peucedanifolium (Ehrh.) Dumort.
Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité
Batrachium fluitans
Rozšíření: Západní a střední Evropa, severní Itálie, sekundárně i Kanárské ostrovy. V ČR ve většině českých řek, v některých řekách na severní a střední Moravě, v termofytiku nebo mezofytiku.
Ekologie: Tekoucí vody řek nebo větších potoků, zvláště na dně s hrubým štěrkem a valouny. Rozsáhlé porosty tvoří v prudčeji tekoucí vodě pod jezy nebo v náhonech. Roste od mělkých vod až po hloubky kolem 3 m. Ke kvalitě vody je poměrně tolerantní.
Batrachium fluitans
Popis: Vytrvalé rostliny až s 6 m dlouhou lodyhou. Nevětvená nebo jednoduše větvená, s lodyžními články až 30 cm dlouhými. Listy jsou niťovité, úkrojky nejvýš 4× vidličnatě až trojeně větvené. Délka listů 8–25 cm. Lupenité listy vždy chybějí. Květy na stopkách obvykle kratších než listy. Kališní lístky 4–6,5 mm dlouhé a odstávající od koruny. Korunních lístků 5–13, široce obvejčité, dlouhé 7–15 mm. Květní lůžko řídce chlupaté až lysé. Tyčinky menší než pestíky. Plody nebyly u nás pozorovány, pravděpodobně se rozmnožuje pouze vegetativně.
Ohrožení a ochrana: Lakušník vzplývavý patří k vzácnějším druhům naší květeny vyžadujícím další pozornost (C4a), na sousedním Slovensku je hodnocen jako druh nedostatečně dokumentovaný (DD), je zde zároveň chráněn zákonem.
Batrachium fluitans
Batrachium fluitans
Batrachium fluitans
Fotografováno dne 30. 8. 2009 (Chrudimka u Klokočova).