Syn.: Batrachium peltatum (Schrank) J. Presl, Batrachium aquatile var. peltatum (Schrank) Dumort., Ranunculus aquatilis var. heterophyllus Moris, Ranunculus petiveri var. major W. D. J. Koch, Ranunculus floribundus Bab., Ranunculus rhipiphyllus Bastard ex Boreau, Ranunculus aquatilis var. subpeltatus Hooker, Batrachium rhipiphyllum (Bastard ex Boreau) Dumort., Batrachium truncatum (W. D. J. Koch) Dumort., Ranunculus heterophyllus subsp. peltatus (Schrank) Moore et More, Ranunculus elongatus F. Schultz, Batrachium dichotomum Schmalh., Batrachium trinacrium (Huet) Nyman, Batrachium cesatianum Caldesio, Ranunculus dubius Freyn, Ranunculus leontinensis Freyn, Ranunculus baudotii subsp. leontinensis (Freyn) Nyman, Batrachium aquatile var. grandiflorum Groves, Ranunculus diversifolius var. rhipiphyllus (Bastard) Félix, Ranunculus longecapillatus Sennen
Česká jména: lakušník štítnatý (Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: močiarka štítovitá (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité

Batrachium peltatum

Rozšíření: Roste v celé Evropě, jihozápadní Asii (na Kypru, v Izraeli, Libanonu, Sýrii a Turecku) a severní Africe (od ostrova Tenerife a Maroka po Egypt). V ČR je nejhojnějším druhem rodu, je daleko běžnější než lakušník vodní (Ranunculus aquatilis), od něhož u nás donedávna nebyl odlišován. Těžiště rozšíření v ČR je v mezofytiku, na Šumavě vystupuje až do 1040 m n. m. Naopak v termofytiku je druh velmi vzácný.
Ekologie: Rybníky, tůně, často také vodní toky od nížin (vzácně) do podhorských oblastí.

Batrachium peltatum

Popis: Jednoleté nebo vytrvalé byliny s větvenou, 30–150 cm dlouhou, lysou lodyhou. Listy jsou dvojího typu – niťovité, kratší než lodyžní články, 3–5 cm dlouhé, s úkrojky ve vodě rozestálými, po vytažení z vody se svými konci kuželovitě sbíhajícími do štětičky, s řapíkem do 2,5 cm dlouhým a lupenité, které se vytvářejí na hladině a někdy jsou u terestrických forem v obrysu ledvinité až okrouhlé, 25–40 mm široké, většinou do 1/3 členěné, s úkrojky širšími než delšími, nejčastěji 3–5laločné až klané, na bázi široce vykrojené až kolmo uťatés řapíkem do 9 cm dlouhým. Palisty jsou vejčité až trojúhelníkovité. Květní stopky za plodu obvykle delší než 5 cm, delší než řapík příslušného lupenitého listu. Kališní lístky 3-6 mm dlouhé, většinou přitisklé ke koruně, korunní lístky 9–17 mm dlouhé, okraji se překrývající, val kolem jamky nektária zpravidla ± hruškovitý (tvarem připomíná pisoár), tyčinek až 40, květní lůžko chlupaté. Nažek nejčastěji 30–40, na boku s 5–12 málo zřetelnými žebry.

Záměny: Lakušník štítnatý, pokud neroste v terestrické formě, tvoří téměř vždy plovoucí lupenité listy. Takové listy u nás mohou vytvořit ještě další tři druhy: Lakušník vodní (Ranunculus aquatilis) má plovoucí listy na okrajích s větším množstvím zubů, jejich čepel bývá na bázi úžeji vykrojená; korunní lístky jsou poněkud menší než u lakušníku štítnatého, na bázi s okrouhlým nektariem; plodní stopky bývají kratší než u lakušníku štítnatého, není to však vždy pravidlem. Oba druhy se v přírodě setkávají jen vzácně, protože zatímco lakušník vodní preferuje nížiny, lakušník štítnatý se teplým oblastem vyhýbá; pokud však rostou pohromadě, ochotně se kříží. Vzácný lakušník Baudotův (R. baudotii) tvoří charakteristické trojklané až trojsečné lupenité listy. V tekoucích vodách může plovoucí listy tvořit hybridogenní lakušník štětičkový (R. penicillatus). Tento taxonomicky mimořádně komplikovaný druh se liší zejména výrazně delšími niťovitými listy, např. v Ohři však patrně mezi ním a lakušníkem štítnatým dochází k introgresivní hybridizaci a oba druhy tvoří plynulý morfologický přechod.
Plovoucí listy běžně tvoří také hybrid mezi lakušníkem štítnatým a lakušníkem niťolistým (R. trichophyllus), který se vyskytuje poměrně často na společných lokalitách obou rodičů, někdy i poté, co jeden z rodičů vymizel.

Ohrožení a ochrana: Na Slovensku je zařazen k nedostatečně dokumentovaným druhům (DD) a je zde chráněn zákonem (§).

Poznámka: K problému rodového pojetí viz poznámka u druhu Ranunculus aquatilis.

Batrachium peltatum
Batrachium peltatum

Fotografováno dne 26. 5. 2011 (Česko, Čechy, u Rudy na Rakovnicku).