Syn.: Batrachium rionii (Lagger) Nyman, Batrachium trichophyllum subsp. rionii (Lagger) C. D. K. Cook, Ranunculus flaccidus var. rionii (Lagger) Hegi, Ranunculus trichophyllus subsp. rionii (Lagger) Soó
Česká jména: lakušník plihý (Dostál 1989), lakušník Rionův (Kubát 2002)
Slovenská jména: močiarka Rioniho (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité

Batrachium rionii

Rozšíření: Roste v Přední a Malé Asii, přes Balkán do Maďarska, Rakouska, Švýcarska, Slovenska a ČR, na východ až do Číny, Koreje a Japonska. V Africe roste v Egyptě a v Jihoafrické republice, kam byl zřejmě zavlečen. U nás převážně v termofytiku, především v jihomoravských úvalech, v Polabí, v širším okolí Prahy a vzácně i jinde. Zdá se, že druh má tendenci se šířit v teplých územích.

Ekologie: Stojaté mělké vody v teplých oblastech (nejčastěji rybníky), často i nádrže čistě antropogenního původu (odkalovací nádrže, zatopené deprese vzniklé těžbou). Indikátor alkalických vod. Optimum nachází v mělkých pobřežních pásmech, často se vyskytuje v bohatých kobercích terestrických forem. Druh ale často roste a kvete i ve zcela ponořeném stavu, v takových případech může být snadno přehlédnut i při bohatém výskytu na lokalitě. Kvete od dubna do srpna.

Ranunculus rionii

Popis: Jednoleté byliny s 30–80 cm dlouhou, nevětvenou nebo chudě větvenou lodyhou. Listy jen niťovité, plovoucí lupenité listy chybějí; palisty vejčité až okrouhlé, více jak do 2/3 přirostlé k řapíku. Květní stopky 3–5 cm dlouhé. Kališní lístky od koruny odstávající, brzy opadávající, korunní lístky vejčité až obvejčité, 2,5–5,0 mm dlouhé, okraji se nepřekrývající, val kolem jamky nektária půlměsíčitý, tyčinek 10–25. Nažek nejčastěji 60–100, zralé nažky lysé, nejvýše k bázi čnělky krátce chlupaté, do 1 mm dlouhé.

Ohrožení a ochrana: V ČR patří k silně ohroženým druhům (C2b), zákon ho chrání dokonce v kategorii kriticky ohrožených druhů (§1). V poslední době se však zdá že druh je hojnější, pouze je přehlížen. Na Slovensku je zařazen mezi zranitelné druhy (VU), je chráněn i zákonem (§).

Poznámka: K problému rodového pojetí viz poznámka u druhu Ranunculus aquatilis.

Batrachium rioniiRanunculus rionii
Ranunculus rionii
Ranunculus rionii
Ranunculus rionii

Fotografováno dne 13. 6. 2011 (Česko, Čechy, v Chýni).