Syn.: Ranunculus rionii Lagger, Ranunculus flaccidus var. parviflorum C. A. Meyer, Ranunculus sedunensis Rion ex Wolf, Ranunculus trichophyllus var. rionii (Lagger) Rikli, Ranunculus flaccidus var. rionii (Lagger) Hegi, Ranunculus trichophyllus subsp. rionii (Lagger) Soó, Batrachium trichophyllum subsp. rionii (Lagger) C. D. K. Cook
Česká jména: lakušník plihý (Dostál 1989), lakušník Rionův (Kubát 2002)
Slovenská jména: močiarka Rioniho (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité
Batrachium rionii
Rozšíření: Roste v Přední a Malé Asii, přes Balkán do Maďarska, Rakouska, Švýcarska, Slovenska a ČR, na východ až do Číny, Koreje a Japonska. V Africe roste v Egyptě a v Jihoafrické republice, kam byl zřejmě zavlečen. U nás převážně v termofytiku, především v jihomoravských úvalech, v Polabí, v širším okolí Prahy a vzácně i jinde. Zdá se, že druh má tendenci se šířit v teplých územích.
Ekologie: Stojaté mělké vody v teplých oblastech (nejčastěji rybníky), často i nádrže čistě antropogenního původu (odkalovací nádrže, zatopené deprese vzniklé těžbou). Indikátor alkalických vod. Optimum nachází v mělkých pobřežních pásmech, často se vyskytuje v bohatých kobercích terestrických forem. Druh ale často roste a kvete i ve zcela ponořeném stavu, v takových případech může být snadno přehlédnut i při bohatém výskytu na lokalitě. Kvete od dubna do srpna.
Batrachium rionii
Popis: Jednoleté byliny s 30–80 cm dlouhou, nevětvenou nebo chudě větvenou lodyhou. Listy jen niťovité, plovoucí lupenité listy chybějí; palisty vejčité až okrouhlé, více jak do 2/3 přirostlé k řapíku. Květní stopky 3–5 cm dlouhé. Kališní lístky od koruny odstávající, brzy opadávající, korunní lístky vejčité až obvejčité, 2,5–5,0 mm dlouhé, okraji se nepřekrývající, val kolem jamky nektária půlměsíčitý, tyčinek 10–25. Nažek nejčastěji 60–100, zralé nažky lysé, nejvýše k bázi čnělky krátce chlupaté, do 1 mm dlouhé.
Ohrožení a ochrana: V ČR patří k silně ohroženým druhům (C2b), zákon ho chrání dokonce v kategorii kriticky ohrožených druhů (§1). V poslední době se však zdá že druh je hojnější, pouze je přehlížen. Na Slovensku je zařazen mezi zranitelné druhy (VU), je chráněn i zákonem (§).
Batrachium rioniiBatrachium rionii
Batrachium rionii
Batrachium rionii
Batrachium rionii
Fotografováno dne 13. 6. 2011 (v Chýni).