Česká jména: valina (Presl 1846), bauhinie (Mareček 1994)
Čeleď: Caesalpiniaceae Klotzsch et Garcke – sapanovité; Fabaceae Lindl. – bobovité
Bauhinia grandidieri
Rozšíření: Endemit Madagaskaru, vyskytuje se pouze na jihu a jihozápadě tohoto ostrova, výhradně v provincii Toliara. Na ostrově se vyskytuje celkem 16 druhů tohoto rodu, 14 z nich je endemických. Celosvětově se v tomto rodu rozlišuje zhruba 300 taxonů, které jsou rozšířeny v tropických oblastech obou zemských polokoulí.
Ekologie: Roste v trnitém buši, v křovinách, také na antropicky ovlivněných stanovištích, v pásmu od pobřeží do nadmořské výšky okolo 1000 m.
Bauhinia grandidieri
Popis: Keř, 150–200 cm vysoký, bohatě větvený, lysý. Listy jsou malé, řapíkaté, 2četné, lístky jsou obvejčité, až 1 cm dlouhé a 0,5 cm široké, na vrcholu zaokrouhlené, celokrajné, s jemně vyniklou žilnatinou. Květy jsou jednotlivé nebo vykvétají po 2–3, vyrůstají na konci větví, jsou 5četné, kališní cípy úzce kopinaté, korunní lístky jsou nehetnaté, úzce obvejčité, alabastrové, čnělka je žlutozelená. Plodem je zelený lusk.
Poznámka: Rodové jméno odkazuje na bratry Bauhinovy, švýcarské botaniky, druhové jméno potom vzdává poctu francouzskému přírodovědci a cestovateli Alfredu Grandidierovi (1836–1921), který se výrazně zasloužil o průzkum Madagaskaru.
Bauhinia grandidieri
Bauhinia grandidieri
Bauhinia grandidieri
Fotografovala Ljuba Procházková, dne 3. 11. 2014 (Madagaskar, Toliara, Ifaty, Parc Mosa).