Syn.: Berberis boissieri C. K. Schneid., Berberis sicula Jan Elench. ex Schult. et Schult. f., Berberis vulgaris var. aetnensis (C. Presl) Hook. f. et Thomson, Berberis vulgaris subsp. aetnensis (C. Presl) Rouy et Foucaud
Čeleď: Berberidaceae Juss. – dřišťálovité
Berberis aetnensis
Rozšíření: Druh s malým areálem v horách centrálního Středozemí. Dosti hojně roste ve vysokých pohořích Korsiky, Sardinie a Sicílie (zde na Etně a v pohořích Madonie a Nebrodi), mnohem vzácnější je na kontinentě v italských provinciích Campania, Basilicata a Calabria, kde se vyskytuje v jižních Apeninách v horských skupinách Pollino, Alburno a Cervati.
Ekologie: Provází suché nezpevněné sopečné tufy i terásky budované dalšími vápnitými i nevápnitými horninami. Lokality leží v nadmořské výšce 1400–2300 m. Na Korsice je charakteristickým druhem trávníků na žulovém podkladě nad horní hranicí lesa.
Berberis aetnensis
Popis: Nevelký hustý trnitý opadavý keřík, dorůstá výšky 30–60 cm; větvičky jsou křivolaké, šedohnědé, podélně rýhované. Listy jsou střídavé, podlouhlé až čárkovité, 1,5–4,5 cm dlouhé a 0,6–1,7 cm široké, lysé, sivozelené a často červeně naběhlé, alespoň v horní polovině okraje ostnitě pilovité, na obou stranách s průduchy; trny jsou listového původu, trojklané, obvykle delší než listy, jejich segmenty jsou 1,3–2,5 cm dlouhé. Květenství jsou nicí hrozny 2–3 cm dlouhé, tvořené 3–15 trojčetnými květy; kališních lístků je 6, volných, žlutých, vnitřní trojice je delší než vnější; korunních lístků je rovněž 6 volných, sytě žlutých; tyčinek je 6; gyneceum je svrchní, s krátkou čnělkou. Plody jsou krátce válcovité bobule 8–10 mm dlouhé, za zralosti sytě červené až skoro černé.
Poznámka: Lokality tohoto druhu mají ostrovní charakter a rostliny v nich se navzájem liší kvantitativními znaky; v jižních Apeninách není vždy jednoduché tento druh rozlišit od tamních vysokohorských populací dřišťálu obecného (Berberis vulgaris). Druh na sicilské Etně poprvé rozeznal a v roce 1826 popsal významný český botanik Karel Bořivoj Presl.
Berberis aetnensis
Berberis aetnensis
Berberis aetnensis
Berberis aetnensis
Berberis aetnensis
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 26. 9. 2016 (Itálie, Sicílie, svahy Etny nad městečkem Nicolosi).