Syn.: Berberis iberica var. paphlagonica C. K. Schneid., Berberis vulgaris var. crataegina (DC.) Hook. f. et Thomson
Čeleď: Berberidaceae Juss. – dřišťálovité
Berberis crataegina
Rozšíření: Roste v Malé Asii, z Turecka přesahuje do Íránu a snad i Afghánistánu.
Ekologie: Křoviny na skalnatých a travnatých svazích, na pastvinách, v kamenných tarasech. Provází nadmořské výšky 800–1500 m.
Berberis crataegina
Popis: Trnitý keř dorůstající výšky kolem 2 m, s tmavými, hnědočervenými větvemi; trny jsou kratší než listy. Listy jsou obkopinaté až obvejčité, 2–5 cm dlouhé, asi 3× delší než široké, na okraji oddáleně pilovité nebo téměř celokrajné. Květenství je 1–3 cm dlouhý hrozen 6–18 květů; květy jsou trojčetné, žluté; tyčinek je 6. Plodem je tmavočervená, za plné zralosti až černá bobule.
Poznámka: Na západním okraji areálu, kde se populace Berberis crataegina setkávají s dřišťálem obecným (Berberis vulgaris), dochází k introgresi a rostliny mají přechodný charakter mezi oběma druhy.
Berberis crataegina
Berberis crataegina
Berberis crataegina
Fotografovali Vít Grulich a Mário Duchoň, dne 16. 5. 2011 (Turecko, Anatolie: Karacaören).