Čeleď: Berberidaceae Juss. – dřišťálovité
Berberis cretica
Rozšíření: Druh pochází z východního Středozemí – Řecko, Kypr, zřejmě i Libanon a Izrael (hora Hermon).
Ekologie: Roste na skalnatých a kamenitých stanovištích, v dolní části supramediteránního stupně, v nadmořské výšce okolo 900 m.
Berberis cretica
Popis: Opadavý keř, 150–200 cm vysoký, bohatě větvený, výrazně trnitý, trny 3dílné, silné, 1–2,5 cm dlouhé, listy vyrůstají na brachyblastech z úžlabí trnů, jsou obvejčité až obkopinaté, 1–2 cm dlouhé, tuhé, většinou celokrajné, na líci zelené, lesklé, na rubu světlejší. Květy 6četné ve svazečcích až po 6, krátce stopkaté, kališních lístků 6, korunní lístky žluté, kvete od května do června. Plodem je ve zralosti temně modrá bobule.
Poznámka: V Řecku se tohoto druhu údajně využívá k barvení látek, především vlny a hedvábí.
Berberis creticaBerberis cretica
Berberis cretica
Fotografováno v květnu 2008 (Řecko, Kréta, pohoří Lefka Ori).