Syn.: Berberis costulata Gandoger, Berberis darwinii var. magellanica Ahrendt, Berberis knightii (Lindl.) K. Koch, Berberis magellanica hort. ex C. Koch, Mahonia knightii Lindl.
Čeleď: Berberidaceae Juss. – dřišťálovité

Berberis darwinii

Rozšíření: Druh jihozápadní části Jižní Ameriky, vyskytuje se ve středním Chile (od region Bío-Bío na severu po region Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo na jihu) a v přilehlých horských oblastech Argentiny (např. okolí San Carlos de Bariloche). Pěstuje se v zahradách a parcích, odkud v příhodných oblastech může unikat i do okolní krajiny. Takto byl zavlečen na pacifické pobřeží Severní Ameriky, do západní Evropy (např. Irsko, Británie, Francie, Belgie), do jihovýchodní Austrálie, na Tasmánii a Nový Zéland, rovněž na Falklandské ostrovy – místy má jeho šíření až invazivní charakter.
Ekologie: Ve své domovině roste ve valdivianských vlhkých lesích, v lesních lemech a křovinách, na stanovištích spíše stinných, stoupá však i do horských údolí až do nadmořské výšky okolo 2000 m. Sekundární stanoviště se objevují ve vlhkých oblastech, především v přímořských zónách.
Berberis darwinii
Popis: Stálezelený trnitý keř, 1–3 m vysoký, bohatě větvený, s větvemi plstnatě chlupatými, dimorfními. Listy jsou střídavé, krátce řapíkaté, obvejčité, 1,7–3 cm dlouhé a 0,9–1,2 cm široké, kožovité, tuhé, na bázi klínovité, na okraji zvlněné, zubaté až mělce laločnaté, se 2–4 ostnitými zuby na každé straně, na vrcholu tupé nebo až zaokrouhlené, s jedinou hlavní žilkou, na líci zelené, lesklé, lysé, na rubu šedozelené, lysé; trny jsou 5–9četné. Květenství je terminální, hroznovité, 10–20květé, 3–4 cm dlouhé; listeny jsou blanité, špičaté; kališní lístky jsou záhy opadavé, korunní lístky jsou žluté až oranžové; tyčinek je 6. Plody jsou kulovité bobule, ve zralosti tmavě purpurové.
Využití: Vysazuje se jako okrasný keř v zahradách a parcích, vyžaduje spíše stinné a stále alespoň mírně vlhké stanoviště. Pro klimatické podmínky střední Evropy je naštěstí poněkud méně vhodný, zatím se zde do krajiny svévolně nešíří.

Berberis darwinii
Berberis darwinii
Berberis darwinii
Berberis darwinii

Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 31. 8. 2017 (USA, Kalifornie, San Francisco).