Čeleď: Berberidaceae Juss. – dřišťálovité

Berberis maderensis

Rozšíření: Endemit ostrova Madeira, vyskytuje se jen v horách ve východní polovině ostrova. V současné době je v přírodě velmi vzácný.

Ekologie: Stanovištěm jsou skalní terásky v roklinách tvořených čedičovým substrátem.

Popis: Stálezelený keř dorůstající výšky 1–2 m, s prutovitými prodlouženými větvemi a krátkými olistěnými brachyblasty vyrůstajícími v paždí ostnů; větvičky jsou rýhované, lysé nebo řídce chlupaté; letorosty jsou tmavě červenonachové. Trny listového původu jsou trojdílné, někdy mohou chybět. Listy tvoří svazečky, jsou obvejčité, 2,5–5 cm dlouhé, kožovité, na líci lysé, na rubu s roztroušenými přisedlými žlázkami, na bázi zúžené, celokrajné nebo na okraji zubaté, případně s tenkými ostny, na vrcholu hrotité. Květenství jsou nicí 6–10(–14)květé hrozny; květy jsou 3četné, kulovité, o průměru asi 5 mm, sytě žluté; vnější kruh tvoří lístky drobnější než vnitřní; tyčinek 6; semeník je svrchní. Plodem jsou bobule asi 1,2 cm dlouhá, červenožlutá, za úplné zralosti černomodrá.

Ohrožení a ochrana: Pro svou vzácnost (celkový počet jedinců v přírodě je kolem 1000) je tento druh chráněn legislativou Evropské unie, podléhá Bernské úmluvě, je zmíněn i v příloze chráněných druhů NATURA 2000. Červený seznam IUCN (2011) jej řadí k druhům s nedostatečným množstvím dat (DD).

Berberis maderensisBerberis maderensis
Berberis maderensis
Berberis maderensis
Berberis maderensis

Fotografoval Radim Cibulka, dne 23. 9. 2019 (Portugalsko, Madeira, Funchal, Jardim Botânico da Madeira).