Syn.: Crocodilodes rhaponticum Kuntze, Stobaea rhapontica DC.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité

Berkheya rhapontica

Rozšíření: Druh jihovýchodní Afriky, vyskytuje se ve východních provinciích Jihoafrické republiky (od Eastern Cape přes KwaZulu-Natal až po Mpumalangu), zasahuje rovněž do Lesotha a Svazijska. Druh je morfologicky poměrně variabilní, podle počtu úborů, intenzity odění a šířky křídel na lodyze se rozlišuje několik infraspecifických taxonů – rostliny z vyšších poloh bývají zpravidla menší, lodyhu mají méně křídlatou, nesou i menší počet úborů.

Ekologie: Roste na travnatých svazích, při úpatí skal, na březích vodních toků, stoupá až do nadmořské výšky okolo 2600 m. Kvete od prosince do dubna.

Berkheya rhapontica

Popis: Vytrvalá bylina s lodyhou přímou, 10–120 cm dlouhou, v horní části větvenou, vzácněji i jednoduchou, chlupatou, křídlatou. Listy jsou střídavé, přízemní nahloučené ve zdánlivé růžici, obvejčité či podlouhle kopinaté až podlouhle vejčité, 3–30 cm dlouhé a 2–10 cm široké, na bázi klínovité, celokrajné až laločnaté, na vrcholu zaokrouhlené nebo až téměř špičaté, na líci chlupaté, na rubu chlupaté až plstnaté, s ostny až 8 mm dlouhými, tenkými, lodyžní listy jsou přisedlé, menší, kopinaté, nanejvýše 1 cm široké. Úbory vyrůstají na stopkách 1–3(–10) cm dlouhých v hroznech až latách, vzácněji i jednotlivě na vrcholu lodyhy, dosahují průměru 2,5–5 cm; zákrovní listeny jsou čárkovité až kopinaté, řídce pavučinatě chlupaté, s ostny ve 2–4 párech, liguly jazykovitých květů jsou žluté, trubkovité květy jsou rovněž žluté. Plodem je nažka až 2 mm dlouhá, s chmýrem.

Využití: Rostlinu zná jihoafrická tradiční medicína, používá ji jako prostředek proti suchému kašli.

Berkheya rhaponticaBerkheya rhapontica
Berkheya rhaponticaBerkheya rhapontica
Berkheya rhapontica
Berkheya rhapontica

Fotografovala Věra Svobodová, dne 13. 4. 2012 (Jihoafrická republika, Drakensberg, KwaZulu-Natal, okolí Cathedral Peak).