Dne 19. 9. 1979 byla ve švýcarském Bernu uzavřena mezinárodní „Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť“ (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats), tzv. Bernská úmluva. Česká republika k této úmluvě přistoupila dne 8. 10. 1997 a v platnost v ČR úmluva vstoupila 1. 6. 1998. Cílem této úmluvy je chránit především ty rostliny, živočichy a jejich přírodní stanoviště, jejichž ochrana vyžaduje spolupráci několika států. Stala se také podkladem pro mapování Evropy v programech Smaragd a Natura 2000, posloužila i k vytváření národních červených seznamů ohrožených druhů.

Každá signatářská země se zavázala, že zajistí patřičné podmínky pro zachování v Úmluvě uvedených druhů a příjme náležitá opatření k zajištění jejich ochrany. V případě vyšších rostlin se jedná o 506 taxonů z evropského kontinentu a o 150 taxonů z oblasti Makaronésie (Azory, Madeira a Kanárské ostrovy). Celkově je tedy v této úmluvě uvedeno 656 druhů a poddruhů cévnatých rostlin. Takto vlastně byly tyto druhy vyčleněny jako nejvzácnější a nejpřísněji chráněné v rámci celé Evropy. Je zakázano tyto druhy sbírat, trhat, odřezávat nebo vytrhávat i s kořeny, je možné dokonce zakázat jejich držení, pěstování a prodej. K roku 2001 podepsalo Bernskou úmluvu 44 zemí, přičemž zde nejsou zastoupeny jen země evropské, ale také některé státy severoafrické (Tunisko, Maroko, Senegal).

V níže uvedeném seznamu uvádíme všechny taxony, jichž se tato úmluva týká. Odkazy směřují jen do Herbáře webu BOTANY.cz, budeme je průběžně doplňovat.

Mont Blanc
DRUHY EVROPY

Colchicum arenarium

Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei – jedle
Aconitum corsicum Gayer – oměj
Aconitum flerovii Steinb. – oměj
Aconitum lasiocarpum (Reichenb.) Gáyer – oměj chlupoplodý
Adonis cyllenea Boiss., Heldr. & Orph. – hlaváček
Adonis distorta Ten. – hlaváček
Achillea glaberrima Klok. – řebříček
Achillea thracica Velen. – řebříček
Aldrovanda vesiculosa L. – aldrovandka měchýřkatá
Alisma wahlenbergii (O. R. Holmb.) Juz. – žabník
Alkanna pinardii Boiss. – kamejník
Allium grosii Font Quer – česnek
Allium regelianum A. Beck. – česnek
Allium vuralii Kit Tan – česnek
Alyssum akamasicum B. L. Burtt – tařinka
Alyssum borzaeanum Nyár. – tařinka
Alyssum pyrenaicum Lapeyr. – tařinka
Anacyclus latealatus Hub.-Mor. – trahok
Androcymbium europaeum – (Lange) K. Richter
Androcymbium rechingeri Greuter
Androsace cylindrica DC. – pochybek
Androsace mathildae Levier – pochybek
Androsace pyrenaica Lam. – pochybek
Andryala levitomentosa (Nyár.) P. D. Sell
Anemone uralensis Fisch. ex DC. – sasanka
Angelica heterocarpa Lloyd – děhel
Angelica palustris (Besser) Hoffman – matizna bahenní
Anchusa crispa Viv. – pilát
Anthemis glaberrima (Reich. f.) Greuter – rmen
Anthemis halophila Boiss. & Bal. – rmen
Anthemis trotzkiana Claus ex Bunge – rmen
Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra – úročník
Antirrhinum charidemi Lange – hledík
Apium bermejoi Llorens – miřík
Apium repens (Jacq.) Lag. – miřík
Aquilegia bertolonii Schott – orlíček
Aquilegia cazorlensis Heywood
Aquilegia kitaibelii Schott – orlíček
Aquilegia ottonis subsp. taygetea (Orph.) Strid – orlíček
Arabis kennedyae Meikle – huseník
Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter – písečnice
Arenaria provincialis Chater & Halliday – písečnice
Aristolochia samsunensis Davis – podražec
Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld – trávnička
Armeria rouyana Daveau – trávnička
Armeria soleirolii (Duby) Godron – trávnička
Armeria velutina Welw. ex Boiss. & Reuter – trávnička
Armoracia macrocarpa (Waldst. & Kit.) Kit. ex Baumg. – křen
Artemisia granatensis Boiss. – pelyněk
Artemisia insipida Vill. – pelyněk
Artemisia laciniata Willd. – pelyněk dřípatý
Artemisia pancicii (Janka) Ronn. – pelyněk Pančičův
Arum purpureospathum Boyce – áron
Asparagus lycaonicus Davis – chřest
Asphodelus bento-rainhae Pinto da Silva – asfodel
Asplenium hemionitis L. – sleziník
Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy – sleziník
Aster pyrenaeus Desf. ex DC. – hvězdnice
Aster sibiricus L. – hvězdnice
Astragalus aitosensis Ivanisch. – kozinec
Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge – kozinec
Astragalus aquilanus Anzalone – kozinec
Astragalus centralpinus Braun-Blanquet – kozinec
Astragalus kungurensis Boriss. – kozinec
Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis Agerer-Kirchoff & Meikle – kozinec
Astragalus maritimus Moris – kozinec
Astragalus peterfii Jav. – kozinec
Astragalus physocalyx Fischer – kozinec
Astragalus pseudopurpureus Gusul. – kozinec
Astragalus setosulus Gontsch. – kozinec
Astragalus tanaiticus C. Koch. – kozinec
Astragalus tremolsianus Pau – kozinec
Astragalus verrucosus Moris – kozinec
Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm. – klasovec
Athamanta cortiana Ferrarini – žebroplodka
Atropa baetica Willk. – rulík
Aurinia uechtritziana (Bornm.) Cullen & T. R. Dudley – tařice
Avenula hackelii (Henriq.) Holub – ovsíř
Beta adanensis Pamuk. ex Aellen – řepa
Beta trojana Pamuk. ex Aellen – řepa
Biscutella neustriaca Bonnet – dvojštítek
Boleum asperum (Pers.) Desvaux
Borderea chouardii (Gaussen) Heslot
Botrychium matricariifolium A. Braun ex Koch – vratička heřmánkolistá
Botrychium multifidum (S. G. Gmelin) Rupr. – vratička mnohoklaná
Botrychium simplex Hitchc. – vratička jednoduchá
Brassica glabrescens Poldini – brukev
Brassica hilarionis Post – brukev
Brassica insularis Moris – brukev
Brassica macrocarpa
Brassica sylvestris subsp. taurica Tzvel. – brukev
Braya purpurascens (R. Br.) Bunge
Bromus bromoideus (Lej.) Crepin – sveřep
Bromus grossus Desf. ex DC. – sveřep velký
Bromus interruptus (Häckel) Druce – sveřep
Bromus moesiacus Velen. – sveřep
Bromus psammophilus P. M. Smith – sveřep
Bupleurum capillare Boiss. & Heldr. – prorostlík
Bupleurum dianthifolium Guss. – prorostlík
Bupleurum kakiskalae Greuter – prorostlík
Caldesia parnassiifolia (L.) Parl. – vzplývalka tolijolistá
Campanula abietina Griseb. & Schenk. – zvonek jedlový
Campanula damboldtiana Davis – zvonek
Campanula gelida Kovanda – zvonek jesenický
Campanula lanata Friv. – zvonek
Campanula lycica Sorger & Kit Tan – zvonek
Campanula morettiana Reichenb. – zvonek
Campanula romanica Savul. – zvonek
Campanula sabatia De Not. – zvonek
Carduus myriacanthus Salzm. ex DC. – bodlák
Carex secalina Willd. ex Wahlenb. – ostřice žitná
Carlina diae (Reich.f.) Meusel & Kästner – pupava
Carlina onopordifolia Besser – pupava
Caulinia tenuissima (A. Br. ex Magnus) Tzvel. – řečanka
Centaurea akamantis Th. Georgiades & G. Chatzikyriakou – chrpa
Centaurea alba subsp. heldreichii (Halacsy) Dostál – chrpa
Centaurea alba subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler – chrpa
Centaurea attica subsp. megarensis (Halacsy & Hayek) Dostál
Centaurea balearica J. D. Rodriguez – chrpa
Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday – chrpa
Centaurea citricolor Font Quer – chrpa
Centaurea corymbosa Pourret – chrpa
Centaurea dubjanskyi Iljin. – chrpa
Centaurea hermannii F. Hermann – chrpa
Centaurea horrida Badaro – chrpa
Centaurea jankae Brandza – chrpa
Centaurea kalambakensis Freyn & Sint. – chrpa
Centaurea kartschiana Scop. – chrpa
Centaurea lactiflora Halacsy – chrpa
Centaurea niederi Heldr. – chrpa
Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph. – chrpa
Centaurea pineticola Iljin. – chrpa
Centaurea pinnata Pau – chrpa
Centaurea pontica Prodan & Nyár. – chrpa
Centaurea pseudoleucolepis Kleop. – chrpa
Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blanca – chrpa
Centaurea tchihatcheffii Fich. & Mey. – chrpa
Centaurium rigualii Esteve Chueca – zeměžluč
Centaurium somedanum Lainz – zeměžluč
Centranthus kellereri (Stoj., Stef.& Georg.) Richardson – mavuň
Centranthus trinervis (Viv.) Béguinot – mavuň
Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr. – okrotice
Cerastium alsinifolium Tausch – rožec kuřičkolistý
Cochlearia polonica Fröhlich – lžičník
Coincya rupestris Rouy
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl – puchýřka útlá
Colchicum arenarium Waldst. & Kit. – ocún písečný
Colchicum corsicum Baker – ocún
Colchicum cousturieri Greuter – ocún
Colchicum davidovii Stef. – ocún
Colchicum fominii Bordz. – ocún
Colchicum micranthum Boiss. – ocún
Comperia comperiana (Steven) Aschers. & Graebner
Consolida samia P. H. Davis – ostrožka
Convolvulus argyrothamnos Greuter – svlačec
Convolvulus pulvinatus Saad – svlačec
Coronopus navasii Pau – vraní nožka
Crambe koktebelica (Junge) N. Busch. – katrán
Crambe litwinowii K. Gross. – katrán
Crataegus dikmensis Pojark – hloh
Crepis crocifolia Boiss. & Heldr. – škarda
Crepis granatensis (Willk.) G. Blanca & M. Cueto – škarda
Crepis purpurea (Willd). Bieb. – škarda
Crocus abantensis T. Baytop & Mathew – šafrán
Crocus cyprius Boiss. & Kotschy – šafrán
Crocus etruscus Parl. – šafrán
Crocus hartmannianus Holmboe – šafrán
Crocus robertianus C. D. Brickell – šafrán
Culcita macrocarpa C. Presl
Cyclamen coum Mill. – brambořík
Cyclamen kuznetzovii Kotov & Czernova. – brambořík
Cyclamen mirabile Hildebr. – brambořík
Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson
Cypripedium calceolus L. – střevičník pantoflíček
Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl. – čilimník
Dactylorhiza chuhensis Renz & Taub. – prstnatec
Daphne arbuscula Čelak. – lýkovec slovenský
Daphne petraea Leybold – lýkovec
Daphne rodriguezii Texidor – lýkovec
Delphinium caseyi B. L. Burtt – stračka
Dendranthema zawadskyi (Herb.) Tzvel. – listopadka pieninská
Dianthus hypanicus Andrz. – hvozdík
Dianthus nitidus Waldst. & Kit. – hvozdík lesklý
Dianthus rupicola Biv. – hvozdík
Dianthus serotinus Waldst.& Kit. – hvozdík pozdní
Dianthus urumoffii Stoj. & Acht. – hvozdík
Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campo – křez
Diplotaxis siettiana Maire – křez
Dipsacus cephalarioides Mathews & Kupicha – štětka
Draba dorneri Heuffel – chudina
Dracocephalum austriacum L. – včelník rakouský
Dracocephalum ruyschiana L. – včelník skalní
Dryopteris corleyi Fraser-Jenk. – kapraď
Eleocharis carniolica Koch – bahnička kranská
Eremopoa mardinensis R. Mill
Erigeron frigidus Boiss. ex DC. – turan
Erodium astragaloides Boiss. & Reuter – pumpava
Erodium chrysanthum L´Herit. ex DC. – pumpava
Erodium paularense Fernández-González & Izco – pumpava
Erodium rupicola Boiss. – pumpava
Erucastrum palustre (Pirona) Vis. – ředkevník
Eryngium alpinum L. – máčka
Eryngium viviparum Gay – máčka
Erysimum pieninicum (Zapal.) Pawl. – trýzel
Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann – pryšec
Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter – pryšec
Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches. – světlík
Ferula halophila H. Pesmen – ločidlo
Ferula orientalis L. – ločidlo
Ferula sadleriana Ledebour – ločidlo
Fritillaria conica Boiss. – řebčík
Fritillaria drenovskii Degen & Stoy. – řebčík
Fritillaria epirotica Turrill ex Rix – řebčík
Fritillaria euboeica Rix – řebčík
Fritillaria graeca Boiss. – řebčík
Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix – řebčík
Fritillaria montana Hoppe – řebčík
Fritillaria obliqua Ker-Gawl. – řebčík
Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker – řebčík
Fritillaria tuntasia Heldr. ex Halacsy – řebčík
Galium cracoviense Ehrend. – svízel
Galium globuliferum Hub.-Mor. & Reese – svízel
Galium litorale Guss. – svízel
Galium moldavicum (Dobrescu) Franco – svízel
Galium rhodopeum Velen. – svízel
Galium viridiflorum Boiss. & Reuter – svízel
Gaudinia hispanica Stace & Tutin – lámavka
Genista dorycnifolia Font Quer – kručinka
Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci – kručinka
Genista tetragona Bess. – kručinka
Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet – hořec
Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburg – hořeček
Geum bulgaricum Pančić – kuklík
Gladiolus felicis Mirek – mečík
Globularia stygia Orph. ex Boiss. – koulenka
Glycyrrhiza iconica Hub.-Mor. – lékořice
Gypsophila papillosa P. Porta – šater
Haberlea rhodopensis Friv. – drsnatka rhodopská
Hedysarum razoumovianum Fisch. & Helm. – kopyšník
Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday – devaterník
Helianthemum arcticum (Grosser) Janch. – devaterník
Helianthemum caput-felis Boiss. – devaterník
Helichrysum sibthorpii Rouy – smil
Herniaria algarvica Chaudri – průtržník
Herniaria maritima Link – průtržník
Himantoglossum caprinum (Bieb.) C. Koch. – jazýček
Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.
Hypericum aciferum (Greuter) N. K. B. Robson – třezalka
Hypericum salsugineum Robson & Hub.-Mor. – třezalka
Chionodoxa lochiae Meikle – ladonička
Chionodoxa luciliae Boiss. – ladonička bělomodrá
Iberis arbuscula Runemark – štěničník
Ionopsidium acaule (Desf.) Reichenb. – fialička bezlodyžná
Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang. – fialička
Iris marsica Ricci & Colasante – kosatec
Isoetes boryana Durieu – šídlatka
Isoetes malinverniana Ces. & De Not. – šídlatka
Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss. – jankovka
Jasione lusitanica A. DC. – pavinec
Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. – sinokvět chrpovitý
Jurinea fontqueri Cuatrec. – sinokvět
Kalidiopsis wagenitzii Aellen
Kochia saxicola Guss. – bytel
Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.
Lagoseris purpurea (Willd.) Boiss
Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter
Laserpitium longiradium Boiss. – hladýš
Leontodon boryi Boiss. ex DC.
Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.
Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell
Lepidium turczaninowii Lipský – řeřicha
Leucojum nicaeense Ard. – bledule
Ligularia sibirica (L.) Cass. – popelivka sibiřská
Lilium jankae A. Kerner – lilie
Lilium rhodopaeum Delip. – lilie
Limonium anatolicum Hedge – limonka
Limonium tamaricoides Bokhari – limonka
Linaria algarviana Chav. – lnice
Linaria ficalhoana Rouy – lnice
Linaria flava (Poiret) Desf. – lnice
Linaria hellenica Turrillcelak – lnice
Linaria loeselii Schweigger – lnice
Linaria ricardoi Cout. – lnice
Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo – lnice
Lindernia procumbens (Krocker) Philcox – puštička rozprostřená
Linum dolomiticum Borbas – len
Liparis loeselii (L.) Rich. – hlízovec Loeselův
Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes
Luronium natans (L.) Raf. – žabníček vzplývavý
Lysimachia minoricensis J. D. Rodriguez – vrbina
Lythrum flexuosum Lag. – kyprej
Lythrum thesioides M. Bieb. – kyprej
Mandragora officinarum L. – mandragora
Marsilea batardae Launert – marsilka
Marsilea quadrifolia L. – marsilka čtyřlistá
Marsilea strigosa Willd. – marsilka
Microcnemum coralloides subsp. anatolicum Wagenitz
Micromeria taygetea P. H. Davis
Micropyropsis tuberosa Romero-Zarco Cabezudo
Minuartia smejkalii Dvořáková – kuřička Smejkalova
Moehringia fontqueri Pau – mateřka
Moehringia hypanica Grynj. & Klok. – mateřka
Moehringia jankae Griseb. ex Janka – mateřka
Moehringia tommasinii Marches. – mateřka
Murbeckiella sousae Rothm.
Muscari gussonei (Parl.) Tod. – modřenec
Myosotis praecox Hülphers – pomněnka
Myosotis rehsteineri Wartm. – pomněnka
Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt – řečanka
Najas tenuissima (A. Braun) Magnus – řečanka
Narcissus angustifolius Curt. – narcis
Narcissus longispathus Pugsley – narcis
Narcissus nevadensis Pugsley – narcis
Narcissus scaberulus Henriq. – narcis
Narcissus triandrus L. – narcis
Narcissus viridiflorus Schousboe – narcis
Naufraga balearica Constance & Cannon
Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy – šanta
Nepeta sphaciotica P. H. Davis – šanta
Odontites granatensis Boiss. – zdravínek
Oenanthe conioides Lange – halucha
Omphalodes kuzinskyana Willk. – pupkovec
Omphalodes littoralis Lehm. – pupkovec
Ononis maweana Ball – jehlice
Onosma halophila Boiss. & Heldr. – ruměnice
Onosma polyphylla Lebed. – ruměnice
Onosma proponticum Aznav. – ruměnice
Onosma troodi Kotschy – ruměnice
Ophioglossum polyphyllum A. Braun – hadilka – hadí jazyk
Ophrys argolica Fleischm. – tořič
Ophrys isaura Renz & Taub. – tořič
Ophrys kotschyi Fleischm. & Soó – tořič
Ophrys lunulata Parl. – tořič
Ophrys lycia Renz & Taub. – tořič
Ophrys oestrifera Bieb. – tořič
Ophrys taurica (Aggeenko) Nevski – tořič
Orchis provincialis Balb. – vstavač
Orchis punctulata Stev. ex Lindl. – vstavač
Origanum cordifolium (Auch. & Montbr.) Vogel – dobromysl
Origanum dictamnus L. – dobromysl
Origanum scabrum Boiss. & Heldr – dobromysl
Ornithogalum reverchonii Lange – snědek
Oxytropis deflexa subsp. norvegica Nordh. – vlnice
Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk. – pivoňka
Paeonia clusii subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis – pivoňka
Paeonia officinalis subsp. banatica (Rochel) Soó – pivoňka
Paeonia parnassica Tzanoudakis – pivoňka
Paeonia tenuifolia L. – pivoňka
Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh. – mák
Pedicularis sudetica Willd. – všivec krkonošský
Petagnia saniculifolia Guss.
Petrocoptis grandiflora Rothm.
Petrocoptis montsicciana O. Bolós & Rivas Mart.
Petrocoptis pseudoviscosa Fernández Casas
Phlomis brevibracteata Turrill – sápa
Phlomis cypria Post – sápa
Phoenix theophrasti Greuter – datlovník
Physoplexis comosa (L.) Schur – zvonečník
Picris willkommii (Schultz-Bip.) Nyman – hořčík
Pilularia minuta Durieu ex. Braun – míčovka
Pinguicula crystallina Sibth. & Sm. – tučnice
Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper – tučnice
Platanthera obtusata subsp. oligantha (Turcz.) Hulten – vemeník
Poa granitica Br.-Bl. – lipnice žulová
Poa riphaea (Ascherson & Graebner) Fritsch – lipnice jesenická
Polemonium boreale Adams – jirnice
Polygonum praelongum Coode & Cullen – rdesno
Posidonia oceanica (L.) Delile
Potentilla delphinensis Gren. & Godron – mochna
Potentilla emilii-popii Nyár. – mochna
Potentilla silesiaca Uechtr. – mochna chlumní
Primula apennina Widmer – prvosenka
Primula deorum Velen. – prvosenka
Primula egaliksensis Wormsk. – prvosenka
Primula frondosa Janka – prvosenka
Primula glaucescens Moretti – prvosenka
Primula palinuri Petagna – prvosenka
Primula spectabilis Tratt. – prvosenka
Primula wulfeniana subsp. baumgarteniana (Degen & Moesz) Lüdi – prvosenka
Puccinellia pungens (Pau) Paunero – zblochanec
Pulsatilla grandis Wend. – koniklec velkokvětý
Pulsatilla patens (L.) Miller – koniklec otevřený
Pulsatilla slavica G. Reuss – koniklec slovenský
Pyrus anatolica Browicz – hrušeň
Ramonda serbica Pančić
Ranunculus fontanus C. Presl – pryskyřník
Ranunculus kykkoensis Meikle – pryskyřník
Ranunculus weyleri Mares – pryskyřník
Reseda decursiva Forssk. – rýt
Rhazya orientalis (Decaisne) A. DC.
Rheum rhaponticum L. – reveň bulharská
Ribes sardoum Martelli – meruzalka
Rosmarinus tomentosus Hub-Mor. & Maire – rozmarýna
Rouya polygama (Desf.) Coincy
Rumex rupestris Le Gall – šťovík
Rupicapnos africana (Lam.) Pomel
Salicornia veneta Pignatti & Lausi – slanorožec
Salsola anatolica Aellen – slanobýl
Salvia crassifolia Sibth. & Smith – šalvěj
Salvinia natans (L.) All. – nepukalka vzplývající
Santolina elegans Boiss. ex DC. – svatolina
Saponaria halophila Hedge & Hub.-Mor. – mydlice
Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb – lomikámen
Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk. – lomikámen
Saxifraga florulenta Moretti – lomikámen
Saxifraga hirculus L. – lomikámen bažinný
Saxifraga presolanensis Engl. – lomikámen
Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl. – lomikámen
Saxifraga valdensis DC. – lomikámen
Saxifraga vayredana Luizet – lomikámen
Scilla morrisii Meikle – ladoňka
Scilla odorata Link – ladoňka
Senecio elodes Boiss. ex DC. – starček
Senecio nevadensis Boiss. & Reuter – starček
Serratula tanaitica P. Smirn. – srpice
Seseli intricatum Boiss. – sesel
Schivereckia podolica (Besser) Andrz.
Sideritis cypria Post – hojník
Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarriga – hojník
Sideritis javalambrensis Pau – hojník
Sideritis serrata Cav. ex Lag. – hojník
Silene cretacea Fisch. ex Spreng. – silenka
Silene furcata subsp. angustiflora (Rupr.) Walters – silenka
Silene haussknechtii Heldr. ex Hausskn. – silenka
Silene hifacensis Rouy ex Willk. – silenka
Silene holzmannii Heldr. ex Boiss. – silenka
Silene mariana Pau – silenka
Silene orphanidis Boiss. – silenka
Silene pompeiopolitana Gay ex Boiss. – silenka
Silene rothmaleri Pinto da Silva – silenka
Silene salsuginea Hub.-Mor. – silenka
Silene sangaria Coode & Cullen – silenka
Silene velutina Pourret ex Loisel. – silenka
Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo – hulevník
Sisymbrium confertum Stev. – hulevník
Sisymbrium supinum L. – hulevník
Soldanella villosa Darracq. – dřípatka
Solenanthus albanicus Degen & Baldacci
Sonchus erzincanicus Matthews – mléč
Sphaerophysa kotschyana Boiss.
Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard – švihlík letní
Sternbergia candida B. Mathew & Baytop – lužanka bělostná
Steveniella satyrioides (Stev.) Schlechter
Stipa austroitalica Martinovský – kavyl
Stipa bavarica Martinovský & H. Scholz – kavyl
Stipa danubialis Dihoru & Roman – kavyl
Stipa styriaca Martinovský – kavyl
Stipa syreistschikowii P. Smirn. – kavyl
Suaeda cucullata Aellen – solnička
Symphytum cycladense Pawl. – kostival
Syringa josikaea Jacq. fil. – šeřík karpatský
Teucrium charidemi Sandwith – ožanka
Teucrium lamiifolium D´Urv. – ožanka
Teucrium lepicephalum Pau – ožanka
Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday – ožanka
Thermopsis turcica Kit Tan, Vural & Kücüködü
Thesium ebracteatum Hayne – lněnka bezlistenná
Thlaspi cariense A. Carlström – penízek
Thlaspi jankae A. Kern – penízek slovenský
Thorella verticillatinundata (Thore) Briq.
Thymelea broterana Coutinho – vrabečnice
Thymus aznavourii Velen. – mateřídouška
Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link – mateřídouška
Thymus carnosus Boiss. – mateřídouška
Thymus cephalotos L. – mateřídouška
Trachelium asperuloides Boiss. & Orph.
Trapa natans L. – kotvice plovoucí
Trifolium banaticum (Heuffel) Májovský – jetel
Trifolium pachycalyx Zoh. – jetel
Trifolium saxatile All. – jetel
Trigonella arenicola Hub.-Mor. – pískavice
Trigonella halophila Boiss. – pískavice
Trigonella polycarpa Boiss. & Heldr. – pískavice
Trichomanes speciosum Willd. – vláskatec tajemný
Trisetum subalpestre (Hartm.) Neuman – trojštět
Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira – devaterník
Tulipa cypria Stapf – tulipán
Tulipa goulimyi Sealy & Turrill – tulipán
Tulipa hungarica Borbas – tulipán
Tulipa praecox Ten. – tulipán
Tulipa sprengeri Baker – tulipán
Typha minima Funck ex Hoppe – orobinec nejmenší
Typha shuttleworthii Koch & Sonder – orobinec stříbrošedý
Vaccinium arctostaphylos L. – brusnice medvědí
Verbascum afyonense Hub.-Mor. – divizna
Verbascum basivelatum Hub.-Mor. – divizna
Verbascum cylleneum (Boiss. & Heldr.) Kuntze – divizna
Verbascum degenii Hal. – divizna
Verbascum purpureum (Janka) Hub.-Mor. – divizna
Verbascum stepporum Hub.-Mor. – divizna
Veronica euxina Turrill – rozrazil
Veronica oetaea L.-A. Gustavsson – rozrazil
Veronica turrilliana Stoj. & Stef. – rozrazil
Vicia bifoliolata J. D. Rodriguez – vikev
Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holub – tolita panonská
Viola athois W. Becker – violka
Viola cazorlensis Gandoger – violka
Viola cryana Gillot – violka
Viola delphinantha Boiss. – violka
Viola hispida Lam. – violka
Viola jaubertiana Mares & Vigineix – violka
Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostál
Woodwardia radicans (L.) Sm.
Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.
Zostera marina L. (Med.) – vocha

Teide
DRUHY MAKARONÉSIE

Atractylis preauxiana

Adenocarpus ombriosus Ceb. & Ort.
Aeonium balsamiferum Webb & Berth.
Aeonium gomerense Praeger
Aeonium saundersii Bolle
Agrostis gracililaxa Franco – psineček
Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.
Ammi trifoliatum (Wats.) Trel. – morač
Anagyris latifolia Brouss. ex Willd.
Androcymbium psammophilum Svent.
Andryala crithmifolia Ait.
Anthyllis lemanniana Lowe – úročník
Argyranthemum lidii Humphries
Argyranthemum pinnatifidum
subsp. succulentum (Lowe) Humphries
Argyranthemum winteri (Svent.) Humphries
Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis
Atractylis preauxiana Schultz-Bip.
Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer
Barlia metlesicsiaca Teschner
Bellis azorica Hochst. ex Seub. – sedmikráska
Bencomia brachystachya Svent.
Bencomia exstipulata Svent.
Bencomia sphaerocarpa Svent.
Berberis maderensis Lowe – dřišťál
Bunium brevifolium Lowe – bulvuška
Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel
Calendula maderensis DC. – měsíček
Caralluma burchardii N. E. Brown
Carex malato-belizii Raymond – ostřice
Cerastium azoricum Hochst. – rožec
Ceropegia chrysantha Svent. – svícník
Cicer canariensis Santos & Lewis – cizrna
Cistus chinamadensis Bańares & Romero – cist
Convolvulus caput-medusae Lowe – svlačec
Convolvulus lopez-socasi Svent. – svlačec
Convolvulus massonii A. Dietr. – svlačec
Crambe arborea Webb ex Christ – katrán
Crambe laevigata DC. ex Christ – katrán
Crambe scoparia Svent. – katrán
Crambe sventenii B. Petters. ex Bramw. & Sunding – katrán
Daboecia azorica Tutin & Warb.
Dendriopoterium pulidoi Svent.
Deschampsia maderensis (Hack. & Bornm.) Buschm. – metlice
Dorycnium spectabile Webb & Berthel. – bílojetel
Dracaena draco (L.) L. – dračinec
Echium gentianoides Webb ex Coincy – hadinec
Echium handiense Svent. – hadinec
Echium pininana Webb & Berth – hadinec
Erica scoparia subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb – vřesovec
Euphorbia bourgeana Gay ex Boiss. – pryšec
Euphorbia handiensis Burchard – pryšec
Euphorbia stygiana H. C. Watson – pryšec
Euphrasia azorica H. C. Watson – světlík
Euphrasia grandiflora Hochst – světlík
Ferula latipinna Santos – ločidlo
Frangula azorica Tutin – krušina
Genista benehoavensis (Bolle ex Svent.) Del Arco – kručinka
Geranium maderense Yeo – kakost
Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel – koulenka
Globularia sarcophylla Svent. – koulenka
Goodyera macrophylla Lowe – smrkovník
Helianthemum bystropogophyllum Svent. – devaterník
Helianthemum teneriffae Cosson – devaterník
Helichrysum gossypinum Webb – smil
Helichrysum monogynum B. L. Burtt. & Sunding – smil
Hypochoeris oligocephala (Svent. & D. Bramwell) Lack – prasetník
Chaerophylum azoricum Trel. – krabilice
Chamaemeles coriacea Lindl.
Cheirolophus duranii (Burchard) Holub
Cheirolophus falcisectus Montelongo & Moraleda
Cheirolophus ghomerythus (Svent.) Holub
Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub
Cheirolophus metlesicsii Montelongo
Cheirolophus santosabreui Santos
Cheirolophus satarataensis (Svent.) Holub
Cheirolophus tagananensis (Svent.) Holub
Isoplexis chalcantha Svent. & O´Shanahan
Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer
Jasminum azoricum L. – jasmín
Kunkeliella canariensis Stearn
Kunkeliella psilotoclada (Svent.) Stearn
Kunkeliella subsucculenta Kämmer
Lactuca watsoniana Trelease – locika
Leontodon filii (Hochst. ex Seub.) Paiva & Orm.
Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze – limonka
Limonium dendroides Svent. – limonka
Limonium fruticans (Webb) O. Kuntze – limonka
Limonium perezii (Stapf) Hubb. – limonka
Limonium preauxii (Webb & Berth.) O. Kuntze – limonka
Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding – limonka
Limonium sventenii Santos & Fernández Galván – limonka
Lotus azoricus P. W. Ball – štírovník
Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis – štírovník
Lotus eremiticus Santos – štírovník
Lotus kunkelii (Esteve) D. Bramwell & D. H. Davis. – štírovník
Lotus maculatus Breitfeld – štírovník
Lotus pyranthus P. Perez – štírovník
Marcetella maderensis (Bornm.) Svent.
Micromeria glomerata P. Pérez
Micromeria leucantha Svent. ex Pérez
Monanthes wildpretii Bańares & Scholz
Monizia edulis Lowe
Musschia aurea (L. f.) Dumort.
Musschia wollastonii Lowe
Myosotis azorica H. C. Watson – pomněnka
Myosotis maritima Hochst. ex Seub. – pomněnka
Myrica rivas-martinezii Santos. – vřesna
Onopordum carduelium Bolle – ostropes
Onopordum nogalesii Svent. – ostropes
Orchis scopulorum Summerh. – vstavač
Parolinia schizogynoides Svent.
Pericallis hadrosoma Svent.
Pericallis malvifolia (L´Hér) B. Nord.
Phagnalon benettii Lowe
Phalaris maderensis (Mnzs.) Mnzs. – lesknice
Pharbitis preauxii Webb – povíjník
Picconia azorica (Tutin) Knobl.
Pittosporum coriaceum Dryander ex Aiton
Plantago famarae Svent. – jitrocel
Plantago malato-belizii Lawalrée – jitrocel
Prunus lusitanica subsp. azorica (Moui.) Franco – slivoň
Rumex azoricus Rech. – šťovík
Ruta microcarpa Svent. – routa
Salvia herbanica Santos & Fernández – šalvěj
Sambucus palmensis Link – bez
Sanicula azorica Guthn. ex Seub. – žindava
Saxifraga portosanctana Boiss. – lomikámen
Scabiosa nitens Roem. & Schult. – hlaváč
Senecio hermosae Pitard – starček
Sideritis cystosiphon Svent. – hojník
Sideritis discolor (Webb ex de Noé) Bolle – hojník
Sideritis infernalis Bolle – hojník
Sideritis marmorea Bolle – hojník
Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe
Silene nocteolens Webb & Berth – silenka
Sinapidendron sempervivifolium Mnzs.
Smilax divaricata Sol. ex Wats. – přestup
Solanum lidii Sunding – lilek
Sonchus gandogeri Pitard – mléč
Stemmacantha cynaroides (C. Smith in Bruch) Dittrich
Sventenia bupleuroides Font Quer
Tanacetum o´shanahanii Febles Marrero & Suárez – vratič
Tanacetum ptarmiciflorum (Webb) Schultz-Bip. – vratič
Teline nervosa (Esteve) A. Hansen & Sund.
Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.
Teline salsoloides Arco & Acebes
Teucrium abutiloides L´Hér. – ožanka
Tolpis glabrescens Kämmer – škardovka
Vicia dennesiana H. C. Watson – vikev
Viola paradoxa Lowe – violka