Syn.: Alyssum incanum L., Farsetia incana (L.) R. Br. in Ait., Camelina incana (L.) J. et C. Presl
Česká jména: farsetka šedivá (Opiz 1852), prašivka šedivá (Sloboda 1852), tařice šedivá, šedivka (Čelakovský 1879), šedivka šedá (Kubát 2002)
Slovenská jména: šedivka sivá (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Brassicaceae Burnett – brukvovité
Berteroa incana
Rozšíření: Téměř celá Evropa (kromě Mediteránu, v západní Evropě jen druhotně), západní Asie (až po Bajkal), ostrůvkovitě i Střední Asie a východní Čína. Druh byl zavlečen také do Severní Ameriky. U nás se vyskytuje hojně v teplejších oblastech, v horách vzácně.
Ekologie: Roste na suchých stráních, úhorech, polích, kolem cest, na železničních náspech, v pískovnách a lomech, na rumištích, někdy i na starých zdech, na půdách písčitých, štěrkovitých až kamenitých, diagnostický druh svazu Onopordion acanthii a asociace Berteroetum incanae. Kvete od června do října.
Popis: Jedno-, dvou- až víceletá bylina, 20–60(–70) cm vysoká, lodyha obvykle přímá, jednoduchá nebo větvená, někdy načervenalá, na bázi dřevnatá, chlupatá, listy kopinaté, celokrajné. Květy v hroznech, korunní lístky téměř do poloviny 2klané, bílé. Plodem je eliptická šešulka.
Berteroa incanaBerteroa incana
Berteroa incanaBerteroa incana
Fotografováno v červenci 2006 (Brno, Kamenný vrch a Žlutý kopec).