Syn.: Brunia alopecuroides Thunb.
Čeleď: Bruniaceae DC.
Berzelia alopecuroides
Rozšíření: Velmi malý areál se rozkládá na jihu Jihoafrické republiky v provincii Western Cape a táhne se od městečka Stellenbosch a skupiny Kogelberg po Caledon a Stanford.
Ekologie: Provází formaci fynbos, křoviny na minerálně chudých odolných pískovcích; zejména na vlhkých místech na návětrných svazích, v klimatu s mírnými deštivými zimami a suchými a horkými léty.
Berzelia alopecuroides
Popis: Keř s přímými větvemi, vysoký až 1,5(–3) m. Listy jsou drobné, jehlicovité, čárkovité, asi 4 mm dlouhé, odstávající. Husté kulovité strbouly o průměru asi 5 mm jsou uspořádané v krátkých hroznech na koncích větviček; květy jsou velmi drobné, 5četné; kališní lístky jsou nepatrné, volné; korunní lístky jsou rovněž volné, bílé; tyčinek je 5; polospodní semeník tvoří 1–2 pouzdra. Plody jsou červené a připomínají bobuli, vydrží na rostlině do následující sezóny.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu flóry Jihoafrické republiky (2009) figuruje mezi taxony vyžadujícími pozornost (LC – least concern).
Berzelia alopecuroides
Berzelia alopecuroides
Berzelia alopecuroides
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 13. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape, Hermanus, rezervace Fernkloof).