Syn.: Bidens affinis Klotzsch et Otto, Bidens artemisiifolia Poepp., Bidens attenuata Sherff, Bidens canescens Bertol., Bidens consolidaefolia Turcz., Bidens consolidifolia Turcz., Bidens crithmifolia Kunth, Bidens delphinifolia Kunth, Bidens glaberrima DC., Bidens hirtella Kunth, Bidens humilis Kunth, Bidens mollis Poepp. et Endl., Bidens pectinata Sch. Bip., nom. illeg., Bidens pedunculata Phil., Bidens procumbens Kunth, Bidens serrata Pav. ex DC., Bidens serratula Jardin, nom. inval.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Bidens triplinervia
Rozšíření: Poměrně rozsáhlý areál se táhne od jižního Mexika přes celou Střední Ameriku až do Ameriky Jižní, nejdále na jih zasahuje až do severní Chile a Argentiny.
Ekologie: Vysokohorský druh, převážná většina lokalit leží v pásmu 3000–4000 m v alpínských křovinách a trávnících nad horní hranicí lesa, v Jižní Americe často provází vegetaci páramos. Řidčeji sestupuje na vlhčích stanovištích do nižších poloh a roste v jalovcových formacích nebo na světlinách duboborových lesů.
Bidens triplinervia
Popis: Vytrvalá bylina, tvoří dřevnatý oddenek a větvené, poléhavé nebo vystoupavé, někdy kořenující, téměř oblé lodyhy dlouhé 30–70 cm. Listy jsou vstřícné, různotvaré, nejčastěji 2–3krát peřenodílné, vzácněji trojčetné nebo jednoduché, v obrysu vejčité nebo trojúhelníkovité, 1–6 cm dlouhé, koncové úkrojky jsou čárkovitě kopinaté až vejčité, hustě šedavě chlupaté nebo téměř lysé; řapík je obvykle tence křídlatý. Úbory jsou velké (5–6 cm v průměru), většinou jednotlivé na koncích větví na stopkách 4–15 cm dlouhých; zákrov je polokulovitý nebo široce zvonkovitý, vnější zákrovní listeny jsou čárkovité, 3,8–7 mm dlouhé, vnitřní kopinaté, poněkud delší; jazykovitých květů bývá 5–6(–10), sterilních, 1,5–2,5(–3,5) cm dlouhých, žlutých až žlutooranžových, sterilních; terč se skládá z 30–55 oboupohlavných žlutých trubkovitých květů. Nažky z vnějších květů jsou kyjovité, 3–5 mm dlouhé, červenohnědé, vnitřní bývají zploštělé, 6–11 mm dlouhé, černé, užší; na vrcholu nažek jsou 2–3 osténkaté, 1–3 mm dlouhé štětiny.
Bidens triplinervia
Bidens triplinervia
Bidens triplinervia
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 5. 2. 2015 (Guatemala, Volcán Santa Maria).