Syn.: Anidrum radians (M. Bieb.) Kuntze, Coriandrum radians (M. Bieb.) Prantl, Meum heterophyllum Moench
Česká jména: dvouplodec paprskující (Opiz 1852), štěničník paprskující (Čelakovský 1879, Domin-Podpěra 1928, Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: dvojguľka lúčovitá (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Apiaceae Lindl. – miříkovité
Bifora radians
Rozšíření: V Evropě souvisle od Pyrenejského poloostrova po Balkánský poloostrov, v Asii od Turecka po Írán. Izolované arely se nacházejí na Kavkaze a v severní Africe. Druhotně roste i v Severní Americe. U nás vzácně v termofytiku, přechodně i v mezofytiku.
Ekologie: Roste jako plevel v polích, na úhorech, vinicích i okrajích cest nebo železničních náspech, na suchých, především vápnitých půdách, na slunných stanovištích.
Bifora radians
Popis: Jednoleté lysé byliny s přímou, nejčastěji 2–30 cm vysokou, hranatou a po celé délce rýhovanou, větvenou, listnatou lodyhou. Listy 2–3krát zpeřené, dolní listy menší, řapíkaté, v obrysu široce vejčité, horní listy pochvovitě přisedlé s niťovitými úkrojky. Okolíky z 3–8 okolíčků, obal většinou chybí, obalíčky ze 2–3 nitkovitých listenů. Okrajové květy oboupohlavné, vnitřní samčí, kališní cípy nezřetelné, korunní lístky 2–4 mm dlouhé, bílé, okrajové silně paprskující. Merikarpia 4,0–5,5 mm v průměru, světle hnědá, lysá, spojená do dvounažky uprostřed zaškrcené. Kvete od května do srpna.
Ohrožení a ochrana: V ČR je štěničník paprskující řazen mezi kriticky ohrožené druhy (C1t). Ve slovenském Červeném seznamu je zařazen do kategorie druhů kriticky ohrožených (CR).
Bifora radiansBifora radians
Bifora radians
Bifora radians
Fotografováno dne 29. 6. 2011 (u Vonoklas).