Tachtadžjan

Souhrnné označení pro 4 ostrovní skupiny v Atlantickém oceánu: Azory, Madeira, Kanárské ostrovy a Kapverdy. Tato souostroví jsou sopečného původu, vynořila se z moře a nejsou z geologického pohledu příliš stará (nejvýše 40 milionů let), některé z ostrovů však dosahují značných nadmořských výšek (Pico de Teide 3718 m). Panuje zde převážně mírné až subtropické klima, ovlivněné polohou v oceánu.
Typickou součástí rostlinného krytu jsou sukulentové křoviny a mlžné lesy, tvořené tvrdolistými stálezelenými dřevinami. Druhová skladba je ovlivněna Středozemím, ale obsahuje i třetihorní relikty. Endemismus na druhové úrovni dosahuje asi 30 % (asi 30 endemických rodů). Charakteristickým jevem je radiační speciace v některých rodech, které jsou zde zastoupeny množstvím blízce příbuzných endemických druhů – týká se to např. druhů rodu hadinec (Echium), mléč (Sonchus) a hojník (Sideritis).

Podpis

Azory
Makaronéská oblast zahrnuje tyto floristické provincie:

Souhrnné články o vybraných oblastech Makaronésie:

Madeira
Soupis taxonů Makaronésie, které jsou obsaženy v databázi BOTANY.cz (včetně neofytů):

Výskyt těchto taxonů v uvedené oblasti byl ověřen podle:

  • Arechavaleta M., Rodríguez S., Zurita N. & García A. (eds.) (2010): Lista de especies silvestres de Canarias. Hongos, plantas y animales terrestres. 2009. – Gobierno de Canarias, 579 p.
  • Arechavaleta M., Zurita N., Marrero M. C., Martín J. L. (2005): Lista preliminar de especies silvestres de Cabo Verde. Hongos, Plantas y Animales Terrestres. – Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Gobierno de Canarias, La Laguna, 155 p.
  • Borges P. A. V., Cunha R., Gabriel R., Martins A. F., Silva L. et Vieira V. (eds.) (2005): A list of the terrestrial fauna (Mollusca and Arthropoda) and flora (Bryophyta, Pteridophyta and Spermatophyta) from the Azores. – Direcção Regional do Ambiente and Universidade dos Açores, Horta, Angra do Heroísmo and Ponta Delgada, 317 p.
  • Jardim R. et Francisco D. (2000): Flora endémica da Madeira. – Muchia, Funchal, 340 p.
  • Press J. R. et Short M. J. (eds) (1994): Flora of Madeira. – Natural History Museum, London, 574 p.