Území kolem Středozemního moře je geologicky poměrně mladé, nachází se na kontaktu africké a eurasijské zemské desky. Jejich srážkou na přelomu druhohor a třetihor byla vyvrásněna pohoří od Atlasu až po Kavkaz a území prodělalo i v průběhu třetihor i čtvrtohor dramatický vývoj. Dnes je charakterizováno kontrastním klimatem s mírnými, ale deštivými zimami a horkým suchým létem.
Základ mediteránní vegetace tvoří porosty tvrdolistých neopadavých dřevin, ovšem nejvyšší polohy dosahují až do alpinského stupně. Typické jsou lesy s účastí stálezeleného dubu cesmínovitého (Quercus ilex). Flóra je bohatá, avšak ovlivněná změnami klimatu v dobách ledových, a proto dnes postrádá endemity na úrovni čeledí a výraznější zastoupení třetihorních reliktů. Její dnešní stav je dále ovlivněn dlouhou a intenzivní interakcí s lidskou civilizací.

Středozemní oblast zahrnuje tyto floristické provincie:

Souhrnné články o vybraných územích této oblasti:

Mediterán
Soupis taxonů mediteránní oblasti, které jsou obsaženy v databázi BOTANY.cz: