Atlanticko-severoamerická oblast zahrnuje větší východní polovinu Spojených států od břehů Atlantiku až po úpatí Skalistých hor, na jihu s výjimkou jižní části Floridy, která patří už do Neotropis, v Texasu se dotýká i Madreánské oblasti. Na sever zasahuje až do Kanady a je zde vymezena na západě severní hranicí prérií, na východě jsou hranice málo ostré, dané snižujícím se podílem listnáčů. Geologicky jsou charakterizovány přítomností starých sedimentárních a vulkanických hornin, nížiny se vyznačují rozsáhlými sprašovými uloženinami. Klima je mírné až subtropické, projevuje se zde výrazně severojižní gradient, ale Appalačské pohoří tvoří významný klimatický předěl – zatímco východní svahy jsou místy vysoce oceanické, hřeben je významnou bariérou pro vzduchové masy, takže na západ od něj ležící plošiny v povodí Mississippi leží ve velmi výrazném srážkovém stínu.
USA
Vegetace je charakterizována v humidnějších částech na východě smíšenými lesy, zatímco v povodí Mississippi je hlavním vegetačním typem step (prérie). Květena je pestrá, na rodové úrovni dosti připomíná klimaticky podobné jiné části Holarctis, např. Evropu. Vyskytuje se zde endemická monotypický čeleď (Leitneriaceae) a asi 100 endemických rodů. V území bylo jedno z útočišť severoamerické flóry v dobách ledových a na rozdíl od Evropy se zde zachovalo mnohem více starobylých (třetihorních a možná i starších) reliktů, zejména mezi dřevinami. V malé míře se zde vyskytují i druhy společné s Evropou (amfiatlantická disjunkce). Prérie mají flóru poněkud chudší, ale zdá se, že tato květena je spíše odvozena od typů z východu kontinentu než od prvků západních. Na jihu se už setkáváme s vyzníváním elementu neotropického: zasahují sem např. palmy a bromélie.

Podpis

USA
Atlanticko-severoamerickou oblast tvoří tyto floristické provincie:

Tachtadžjan
Flóra Atlanticko-severoamerické oblasti je na BOTANY.cz reprezentována těmito taxony: